Yenienerji | Ekim-Kasım-Aralık 2020 | Sayı: 77

YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹ TEKNOLOJ‹LER‹ E k i m - K a s ı m - A r a l ı k 2 0 2 0 • Y ı l : 1 3 • S a y ı : 7 7 • 1 5 T L • I S S N 1 3 0 7 - 9 2 1 2 • www. y e n i e n e r j i . c o m RÖPORTAJ GTC Güneş ÇiğdemBesen RAPOR RAPOR KONGRE MAKALE 2020 Enerji Sektöründe Kadın İstihdamı IRENA: “Yenilenebilir enerjide istihdam 11,5milyona ulaştı” 2030 Yılında Enerji Verimliliğiyle 18Milyon Hanenin Elektrik Tüketimine Eşdeğer Tasarruf Sağlanabilir “Rüzgarda En Az Beş Yıllık Proje Stokuna İhtiyaç Var” Mutlu Yıllar...

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==