Background Image
Previous Page  11 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 60 Next Page
Page Background

Lima İklim Zirvesi’nde Türkiye için önemli kararlar alındı

Peru’nun başkenti Lima’da düzenle-

nen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği

Çerçeve Protokolü 20. Sözleşme Taraf-

lar Konferansı ve Kyoto Protokolü 10.

Sözleşme Taraflar Konferansı, 13 Aralık

2014’te sona erdi. Müzakerelerde temel

olarak 2015 yılında Paris’te imzalanması

planlanan yeni anlaşmanın unsurları ile

bu anlaşmada yer alacak ulusal katkılar

üzerine odaklanıldı. Yoğun müzakereler

sonucunda alınan karar çerçevesinde tüm

ülkeler, 2015 Anlaşması için kendi ulusal

koşullarına göre belirleyecekleri katkıla-

rını şeffaf bir şekilde en geç 1 Ekim 2015

tarihine kadar İklim Değişikliği Çerçeve

Sözleşmesi Sekretaryası’na iletecekler.

Kararda, ayrıca genel çerçevesi çizilen

2015 Anlaşması taslak dökümanına iliş-

kin çalışmaların da 2015 yılı Mayıs ayına

kadar tamamlanması ülkelerden talep

edildi. Yaklaşık iki hafta süren Lima İklim

Zirvesi’ndeki önemli gelişmelerden biri

de Türkiye adına alınan karar oldu. 16.

Taraflar Konferansı’ndan bu yana yürü-

tülen müzakerelerin başarıyla sonuçlan-

dığı 20. Taraflar Konferansı’nda gelişmiş

ülkelerce, Türkiye’ye en azından 2020

yılına kadar finans, teknoloji transferi ve

kapasite geliştirme desteği sağlanmasının

önü açıldı. Konferansa 50 kişilik resmi bir

heyetle katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı

İdris Güllüce, yaptığı değerlendirmede

Türkiye’nin yıllardır dile getirdiği, tüm

tarafların küresel mücadeleye katkı ver-

mesi hususunun karara yansımasından

duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bakan

Güllüce, “Ülkemize 2020 yılına kadar tek-

noloji, kapasite geliştirme ve finansman

desteklerinin önünü açan ve ülkemize

özel kararın da uygulamaya geçirilmesine

yönelik gerekli çalışmaların yapılması ve

bize getireceği somut adımlar Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı olarak yakından takip

edilecektir”dedi. Paris’e giden yolda iklim

müzakerelerinde önemli bir dönemece

girildiğinin altını çizen Bakan Güllüce,

önümüzdeki bir yıl içinde ulusal hazır-

lıkların tamamlanarak Paris’te Türkiye’nin

çıkarlarına en uygun şekilde sonuç alın-

masına yönelik müzakerelerin aktif bir

şekilde yürütüleceğini söyledi.

ENKA, Irak’a doğalgaz

çevrim santrali yapacak

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş., Bağdat’ta inşa

edilecek 3000 MW kapasiteli Bismayah

Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin

anahtar teslim yapımı ve işletmeci perso-

nelin eğitimi için Iraklı yatırımcı firma Mass

Global ile bir sözleşme imzaladı. ENKAİn-

şaat ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

SinanTara, imzalanan kontrat kapsamında,

ENKA’nın yapımını üstlendiği Bağdat’taki

Bismayah Doğalgaz Kombine Çevrim

Santrali’nin, Irak’ın ilk özel girişim yatırımı

olduğunu söyledi. Tara, her bir fazı 1500

MW kapasiteye sahip olacak santralin, aynı

zamanda Irak’ın ilk kombine çevrimsantrali

olacağını belirterek, “Teknolojisiyle elektrik

verimliliğinin dünya standartlarında olması

öngörülen santralin temeli 2015’in ilk çey-

reğinde atılacak. 2017’nin Ağustos ayında

tamamlanması planlanıyor”dedi.

Antalyalı girişimciden “Yeni Nesil Düşey Eksenli

Rüzgar Türbini”

dönerek elektrik ürettiğini söyledi. Özkan,

düşük şiddetteki rüzgarda bile kolayca

dönebilen türbinin teknik özelliklerini ise

şöyle özetledi: “Özel tasarımından dolayı

türbin her açıdan rüzgar alıyor. Böylece

düşük şiddetteki rüzgarda bile kolayca

dönebiliyor. Dubai’de ve Antalya Serbest

Bölgesi‘nde uzun yıllar çalıştım. Yat sek-

töründe uzun yıllar çalışarak elde ettiğim

tecrübemi türbine uyguluyorum. Tekne-

lerde kullanılanmalzemeler sayesinde tür-

binin döner aksamlarına kompozit fiberg-

lass kullandık. Sağlam ve hafif malzeme

olması dolayısıyla türbinin kullanım ömrü

uzun oluyor. Ayrıca çok şiddetli rüzgarlara

bile dayanıklılığını test ettik. Doğaya da

zarar vermeyen bir üründür. Her boyutta

üretilebilir ve boyutu arttıkça da maliyeti

düşmektedir.“ Türbinin yüzen versiyo-

nunu da geliştirdiklerini belirten Özkan,

konuşmasına şöyle devam etti: “Yüzen

türbin de her boyutta üretilebilir. Bu tür-

binin özelliği ise, denizlerdeki güçlü hava

akımlarını enerjiyeçevirmektedir. Otellere,

adalara, deniz kenarındaki evlere elektrik

sağlanabilir. Mobil olma üzelliği sayesinde

her yere kolayca taşınabilir. MW boyutları

büyük tesislerde kurulabilir. Ayrıca mobil

olma özelliği vardır. Yani istenilen her yere

teknelerle taşınabilmektedir.”

Antalyalı girişimci Serkan Özkan, RENSEF

2. Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Enerji

Verimliliği Fuarı’nda Yeni Nesil Düşey

Eksenli Rüzgar Türbinini sergiledi. Tür-

binin, dünyadaki düşey eksenli rüzgar

türbinleri arasında en gelişmiş modeli

olduğunu savunan Özkan, mevcut yatay

eksenli türbinlere oranla çok daha yüksek

verimli ve düşük maliyetli yerli bir ürün

olduğunu vurguladı.Türkiye'nin çeşitli

bölgelerinde elektrik üretmede kullanı-

lan yatay eksenli rüzgar türbinlerinin kW/

saat maliyetinin yaklaşık 2 bin 500 Dolar

olduğunu belirten Özkan, geliştirdiği tür-

binin ise yaklaşık bin 500 Dolar olduğunu

ve daha az maliyetle üretilebildiğini fade

etti. Evlere, iş yerlerine, yayladaki elektrik

şebekesi olmayan bölgelere ve seralara

kurulabilen türbin hakkında bilgi veren

Özkan, türbinin çevresindeki kolektörle-

rin rüzgarı toplayarak verimli türbülansa

çevirdiğini ve böylece türbinin kolayca

9

yeni

enerji

OCAK-ŞUBAT 2015