Background Image
Previous Page  12 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 60 Next Page
Page Background

Haber

Prysmian Group Türkiye bünyesindeki

Malzeme Teknolojileri Deney Laboratu-

varı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB),

yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği

yatırımları finansmanında kullandırılmak

üzere Avusturya Kalkınma Bankası’ndan

(OeEB) 20 milyon Euro tutarında kredi

temin etti. 12 yıl vadeli olarak temin

edilen kredinin, TSKB ve Avusturya

Kalkınma Bankası arasında imzalanan

ilk kredi sözleşmesi olma özelliğini de

taşıdığı açıklandı. TSKB Kıdemli Genel

Müdür Yardımcısı Orhan Beşkök, “TSKB

olarak, bu yıl uluslararası piyasalardan

sağladığımız yenilenebilir enerji ve enerji

verimliliği kredilerinin toplamı 570 milyar

Euro’ya ulaştı. Bankamızın sürdürülebilir

yatırımların finansmanına dair sağladığı

bu krediler, önümüzdeki dönemde de

devam edecek” dedi. Beşkök, Avusturya

Kalkınma Bankası’ndan ilk kez ve devlet

garantisi olmaksızın temin edilen kre-

dinin, bir kez daha uluslararası arenada

TSKB’ye duyulan güvenin önemli bir

kanıtı olduğunu belirtti. Enerjinin ekono-

mik gelişme ve yoksullukla mücadelede

kilit öneme sahip olduğunu vurgulayan

OeEB Yönetim Kurulu Üyesi Andrea

Hagmann ise, “OeEB olarak yenilenebilir

enerji üretimi ile enerji ve kaynakların

verimli kullanıldığı projelere destek veri-

yoruz. TSKB, Türkiye’de söz konusu stra-

tejik alanları desteklemek için ideal iş

ortağımızdır" dedi.

TSKB, yenilenebilir enerji yatırımları için20milyonEurokredi teminetti

ICCI 2014 Enerji Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl

4.sü

düzenlenen “ICCI 2014 Enerji

Ödülleri” gecesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanı Taner Yıldız, TBMM Enerji Komis-

yonu Başkanı Halil Mazıcıoğlu, TBMM

Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya, EPDK

Başkanı Mustafa Yilmaz’ ın katılımı ile 15

Aralık 2014‘te Ankara JW Marriott Otel’de

gerçekleşti. Bu yıl 3 kategori başlığı altında

50 projenin başvurduğu etkinlikte, tüm

projeler sektörün saygın isimlerinin katılımı

ile oluşturulan jüri tarafından değerlen-

dirildi. Başvuruda bulunan santraller ve

projeler, önceden belirlenen ölçülebilir

kriterlere göre yapılan puanlama sistemi

ile değerlendirilerek, her kategoride en

yüksek puanı alan santral ve proje belir-

lendi. Buna göre, Yenilenebilir Enerji Sant-

ralleri, Rüzgar dalında Büyük Ödül, Rotor

Elektrik Üretim A.Ş.’nin “Zorlu Gökçedağ

Rüzgar Enerji Santrali” projesinin oldu. Bu

dalda Jüri Özel Ödülü ise Northel Enerji

San. Tic.A. Ş.’nin “Ser Metal Lisanssız Rüzgar

Enerji Santrali”projesine verildi.Yenilenebi-

lir Enerji Santralleri, Hidroelektrik dalında

büyük ödül, IC İçtaş Enerji Üretim ve Tic.

A.Ş.’nin“Niksar Hidroelektrik Enerji Santrali”

projesinin oldu. Yine aynı kategoride Jeo-

termal dalında büyük ödül, Zorlu Doğal

Elektrik Üretim A.Ş’nin “Kızıldere Jeoter-

mal Enerji Santrali”nin oldu. Biyokütle ve

Atık dalında büyük ödüle, Ak Gıda San. ve

Tic.A.Ş., “Ak Gıda Anaerobik Arıtma Tesisi”

projesine layık görüldü. Güneş dalında

büyük ödülün sahibi, “Mercan Mermer

Fabrikası” ile SEİSO Enerji Sistemleri Müh.

San. ve Tic.A.Ş. oldu. Termik Enerji Santral-

leri kategorisi, Doğalgaz dalında büyük

ödül, RWE & Turcas Güney Elektrik Üre-

tim A.Ş.’nin “Denizli Doğalgaz Kombine

Çevrim Elektrik Santrali”ne verildi. Kömür

dalında İçdaş Çelik EnerjiTersane ve Ulaşım

San.A.Ş’nin “Değirmencik Termik Santrali”

büyük ödüle layık görüldü. Atık Isı dalında

ise büyük ödül Nuh Çimento Sanayi

A.Ş.’nin “Atık Isıdan Elektrik Üretim Tesisi/

Hereke”projesinin oldu. Jüri özel ödülü ise

SEAŞ’ınTSADE (Termik Santral Atık Isılarının

Değerlendirilmesi) projesine verildi.

Prysmian Group Türkiye, yanma testleri kapsamında akredite alan ilk kurum oldu

tarafından, TS EN ISO/IEC

17025 “Deney ve Kalib-

rasyon Laboratuvarlarının

Yeterliliği için Genel Şartlar

Standardı”akreditasyon ser-

tifikasıyla tescillendi. TÜR-

KAK tarafından verilen ser-

tifikanın, Prysmian Group

Türkiye Laboratuvarı’nda

‘yanma testleri’ konu-

sunda gerçekleştirilecek

olan deney sonuçlarının

uluslararası geçerliliğe

sahip olduğunun simgesi

niteliğini taşıdığı belirtildi. Konuyla ilgili

açıklama yapan Prysmian Group Türkiye

Malzeme Teknolojileri Müdürü Alaettin

Şenkaya, “Bünyemizdeki laboratuvarı-

mızda gerçekleştirdiğimiz yanma testleri

sonuçlarının, TÜRKAK tarafından verilen

sertifika ile teknik yeterliliğimizin tescil-

lenmesi bizim için gurur verici. Prysmian

Group Türkiye olarak, “Dikkat! Her Kablo

Aynı Değildir...” girişimimizin devamı

niteliği taşıyan bu uygulamaların altında,

hem maddi hem de manevi olarak çok

büyük bir emek var. 2011 yılından hayata

geçirilen“Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz…”

misyonumuz çerçevesinde çalışmaları-

mızı somutlaştırdığımız bu adımla ama-

cımız; Türkiye’de kablo sektörünün kalite

standartlarını yükseltmek ve Türkiye’nin

dünya çapındaki prestijini artırmak” diye

konuştu.

10

yeni

enerji

OCAK-ŞUBAT 2015