Background Image
Previous Page  5 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 60 Next Page
Page Background serpilyavuz@dogayayin.com

SERPİL YAVUZ

Sahibi

Asrin Bakır Gerçek

asrinbakir@dogayayin.com

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Serpil Yavuz

serpilyavuz@dogayayin.com

Yazı İşleri Sorumlusu

Didem Taşbaşı

didemtasbasi@dogayayin.com

Reklam Grup Başkanı

Asrin Bakır Gerçek

asrinbakir@dogayayin.com

Reklam Sorumlusu

Bilgin Akcan

bilginakcan@dogayayin.com

Savaş Çiftçi

savasciftci@dogayayin.com

Grafik

Altan Üren

Elif Cankan

Hicran Sopaoğlu

Abone ve Okur Sorumlusu

Diler Sunay

abone@dogayayin.com

Ulaştırma ve Dağıtım

Yavuz Erdoğan

Yayınlayan

Doğa Yayıncılık ve İletişim

Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

ISSN: 1307-9212

2015 © Doğa Yayıncılık Ltd. Şti.

Bedeli: 7.5 TL.

Yıllık Abone Bedeli: 40 TL.

Yönetim Yeri

Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu

34718 Kadıköy / İSTANBUL

T: 0216 327 80 10 pbx

F: 0216 327 79 25

www.dogayayin.com

Baskı ve Cilt

Altan Basım Ltd.

Yüzyıl Matbaacılar Sitesi

Bağcılar

T: 0212 629 03 74

Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır.

Basın Kanunu’na göre yerel

süreli yayındır.

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Dergisi

editör

www.yenienerji.info www.dsygkitabevi.com

Türkiye rüzgar enerjisi tarihinin en yüksek kurulu güç artışı, geçtiğimiz yıl

yaşandı. 2014 yılı başında 2.760 MW olan kurulu güç, % 31,5 oranında artarak,

yılsonu itibariyle 3.630 MW oldu. Yenilenebilir kaynaklar içinde de yine en

yüksek kapasite artışı rüzgar enerjisinde gerçekleşti. Ancak önemli bir meb-

lağda lisans ‘2 Mayıs Sendromu’ sürecinde iptal edilmemiş olsaydı rakam çok

daha yüksek olabilirdi. Hatırlanacağı üzere geçen yıl 2 Mayıs tarihine kadar

zorunlu inşaat izinlerini alamayan rüzgar enerjisi yatırımcılarının lisansları iptal

edilmiş, lisans sahipleri de izinleri yerel yönetimlerin zamanında veremediğini

belirterek, EPDK’nın yeniden değerlendirilmesini istemişti.

Öğrendiğimiz kadarıyla, EPDK da bir nevi bu talebe yanıt vererek, söz konusu

iptalleri yeniden değerlendirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda iptal edilen

lisansların resen yeniden gözden geçirilmesine olanak sağlayacak bazı deği-

şikliklere gidiyor. Buna göre inşaat ruhsatını alan, inşaat ruhsatı yerine geçen

belge temin eden ya da inşaat ruhsatına gerek olmadığına ilişkin belge alan

enerji projelerine ilişkin lisanslar yeniden değerlendirilecek. Üretim tesisinin

kurulacağı sahanın lisans sahibi tüzel kişinin mülkiyetinde olmaması halinde,

söz konusu sahanın mülkiyet ya da kullanım hakkını elde eden projenin de

lisansı gözden geçirilecek. Ancak, 2014 yılı içinde 2 Mayıs tarihine yetişemeye-

rek iptal edilen 363 MW’lık kurulu güç iptal edilmeyip devreye alınmış olsaydı

başta verdiğimiz ‘kurulu güç miktarı 3.630 MW’ değil 4000’ler civarında ola-

caktı. Neyse ki, son düzenlemelerle bu kayıplar da geri kazanılıyor. Üstelik bu

yıl hem güneş hem de rüzgar için yeni lisans başvuruları alınacak. Umuyoruz

ki, yeni projelerde bu tür sorunlar yaşanmayacaktır.

***

Kurulu gücü 30 kW’a kadar güneş tesisleri için “Tip Şartname”

hazırlanıyor

Hatırlayacağınız üzere, bir önceki yazımda da belirttiğim, TEDAŞ’ın; lisanssız

enerji üretim sektöründe, özellikle konutlar ve küçük ölçekli çatı alanlarında

elektrik üretiminin yaygınlaştırılması için hazırladığı “Kurulu Gücü 30 kWp’a

kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesislerinin Tip Şartnamesi”

sektörün değerlendirilmesine sunuldu. Söz konusu taslak ‘Tip Şartname’nin

tanıtım duyurusunda şu bilgilere yer veriliyor: “…Lisanssız elektrik üretimine

ilişkin başvuru sayı ve kapasiteleri hızlı bir şekilde artmış ve artmaya devam

etmektedir. Ancak, alçak gerilim (AG) seviyesinden bağlanabilecek küçük

güçlü santrallerin yayılımının yok denecek kadar az olduğu, artışın daha çok

orta gerilimli şebeke bağlantısında yoğunlaştığı, küçük uygulamalar için

istenilen hedefte gerçekleşmediği gözlemlenmiştir. Bunun en büyük -hatta

belki de tek- nedeni, 1 kW ile 1 MW aralığındaki bütün lisanssız GES’lerin

birebir aynı müracaat, proje ve kabul süreçlerine sahip olmasıdır. Önümüzdeki

dönemde AG seviyesinden bağlanacak santrallerin artması için belli gücün

altındaki kurulumlarda indirgenmiş müracaat / bildirim uygulamalarının

kolaylaştırılması gerektiği düşünülmektedir.

Yukarıdaki bahse konu için Teşekkülümüzce bir komisyon kurulmuş ve Elektrik

Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (LÜY) kapsamında,

kurulu gücü 30 kWp (toplamDC çıkış gücü) güce kadar olan şebeke ile paralel

çalışan PV santrallerin bağlantısında uyulması gereken şartlar için tip şartname

çalışması yapılması kararlaştırılmıştır. Komisyon çalışması ile kurulu gücü 30

kWp (toplam DC çıkış gücü) güce kadar olan santraller için sadece dağıtım

şirketine başvuru yapılarak, tasarım, kurulum ve devreye alma işlemlerinin bu

tip şartnameye göre yapılabileceği değerlendirilmiştir”.

Halen Tip Şartname için TEDAŞ görüş ve değerlendirmeleri topluyor. Konuya

ilerleyen günlerde nihai şekli verilecek. Biz de gelişmeleri takip ediyor olacağız.

Önümüzdeki sayıda görüşmek dileğiyle…

Rüzgarda iptaller geri dönüyor