Background Image
Previous Page  8 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 60 Next Page
Page Background

Haber

“Türkiye’nin7yıllıkgazı hazır”

“2015’tegüneş sektörününbüyümesi hızlanacak“

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği

(IAEE) Seçilmiş Başkanı Gürkan Kumba-

roğlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde

ciddi miktarda kaya gazı rezervi bulun-

duğunu belirterek 7 yıllık tüketime

denk gelen gaz potansiyeli olduğunu

söyledi. Kumbaroğlu, “ABD’de konuya

ilişkin çalışma yapıldı. 41 ülkedeki 137

havza detaylı olarak analiz edildi. Güney-

doğu Anadolu’da ciddi manada rezerv

var. Trakya’daki kaya gazı ise daha küçük

Yingli Solar’ın Türkiye Ülke Müdürü Uğur

Kılıç, 2014 yılında güneş enerjisi sektörünü

değerlendirerek, 2015 yılında sektöre iliş-

kin öngörülerini paylaştı. Kılıç, özellikle

2014 yılının son günlerinde Türkiye Elekt-

rik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından açıklanan

güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kur-

miktarda” dedi. Kaya gazı üretimine kısa

zamanda başlaması gerektiğine dikkat

çeken Kumbaroğlu, Türkiye Petrolleri

Anonim Ortaklığı (TPAO) ile yabancı şir-

ketin sondaj çalışması olduğunu söyledi.

Türkiye’nin 2013 yılında doğalgaz tüketi-

minin 45 milyar m

3

olduğunu anımsatan

Kumbaroğlu, 7 yıllık gaz tüketiminin 290

milyar m

3

civarında olduğunu ifade etti.

Enerji kaynaklarını çeşitlendirme ve

yerli üretimi artırma kapsamında

ekonomi yönetiminin kaya gazına

mak üzere yapılan önlisans başvurularına

ilişkin 2’nci ve 3’üncü yarışma paketlerinin

sektörde heyecan yarattığını dile getirdi.

Kılıç, Bloomberg Yeni Enerji Finansmanı

(Bloomberg New Energy Finance - BNEF)

raporundaki verilere göre 2014 yılında

dünyada yenilenebilir enerji alanında

yapılan yatırımmiktarının%50’sinin güneş

enerjisine yapıldığına dikkat çekerek,“BNEF

raporundaki rakamlara göre 2014 yılında

dünyada yenilenebilir enerji projelerine

yapılan yatırım bir önceki yıla göre %

16 oranında artış göstererek 310 milyar

Amerikan Dolar’ı oldu. 2013 yılında ise bu

rakam 268 milyar Amerikan Dolar’ı olarak

gerçekleşmişti. Güneş enerjisi yatırımları

2014 yılında dünyada % 25 oranında arta-

rak 149.6 milyar Amerikan Dolar’ı olarak

gerçekleşti. Güneş enerjisi yatırımları dün-

yada ilk defa yenilenebilir enerji çeşitleri

arasında en büyük paya sahip oldu.

2014 yılında en fazla yenilenebilir enerji

yönelik çalışmaları hızlandırdığını kay-

deden Prof. Dr. Kumbaroğlu, "Geçen

yıl sondajın başladığı Diyarbakır’daki

Sarıbuğday-1 kuyusunda çatlatma

çalışmaları yapıldı. Çatlatmanın yapılma-

sının ardından gaz gelmesi beklenecek.

Güneydoğu Anadolu ve Trakya

Bölgeleri’nin yanı sıra Karadeniz, Doğu

Anadolu, Tuz Gölü civarı ve Toroslar,

Türkiye’de kaya gazı olduğu düşünülen

diğer alanlar olarak ön plana çıkıyor"

dedi.

yatırımı yapan ülke 89.5 milyar Amerikan

Dolar’ı ile Çin olurken, 51 milyar Amerikan

Dolar’ı ile Amerika Birleşik Devletleri ikinci,

41 Milyar Amerikan Dolar’ı ile ise Japonya

üçüncü sırada yer aldı. Kanada, Brezilya,

Hindistan ve Güney Afrika sıralamaya

giren diğer ülkeler oldu” açıklamasında

bulundu. Kılıç, “TEDAŞ verilerine göre,

2014 yılında Türkiye’de 50 MW’lık devreye

alınan lisanssız güneş enerjisi sistemi var.

2015 yılında bu rakamın ikiye katlanarak

% 100’lük bir büyüme olacağını tahmin

ediyoruz. Ayrıca 2015 yılında gelecek yeni

lisans ihale haberleri ile sektörün büyümesi

hızlanacak” dedi. Kılıç şöyle devam etti:

“Türkiye, global güneş enerjisi pazarında

gelişmekte olan bir pazar olarak yerini aldı.

Yavaş ilerlenmesine rağmen yasal alt yapı-

nın oluşturulup bürokratik engellerin azal-

tılmasıyla güneş enerjisi ivme kazanacak

ve fark kapanacak, Türkiye bu alanda tüm

yatırımcılar için cazibe merkezi olacaktır.”

Enerya, Denizli’de elektrik sağlayacak

Enerya, Konya’dan sonra Denizli’de de

elektrik faturalarında tasarruf, farklı kam-

panyalar ve cazip koşullar ile tüm abone-

lerine elektrik sağlayacak. Konuya ilişkin

açıklama yapan Enerya Genel Müdürü

Aslan Uzun, aylık elektrik kullanımı 375

kWsaat düzeyinde ve en az 150 TL üze-

rinde olan konut ve ticari işletmelere elekt-

rik sağlamak üzere tüm altyapı ve hizmet

ağının tamamladığını söyledi. Elektrik tica-

retinde yürürlüğe giren serbest tüketici

yasası ile artık kriterleri sağlayan tüketi-

cilerin istedikleri elektrik sağlayıcı firmayı

seçebileceklerini belirten Uzun, bu yasa

ile artık tüm tüketicilerin Enerya’ya başvu-

rarak elektriklerini Enerya’dan alabilecekle-

rini söyledi. Uzun, “Enerya’nın abonelerin

kullanım durumuna göre mevcut elektrik

faturalarındaki, elektrik net birim fiyatında

daha cazip bir teklif sunacak. Diğer elektrik

tedariki yapan şirketlerden farkımız, doğal-

gaz dağıtımı yaptığımız şehirlerde müşte-

rilerimize aynı ödeme noktasından hem

elektrik ve doğalgaz faturalarını birlikte

ödeme imkanı, hem de müşterilerimizin

elektrik faturalarında tasarruf sağlayaca-

ğız”dedi. Abonelere elektriğinmevcut hat

üzerinden verileceğini, yeni bir hat çekil-

mesi veya inşaata gerek olmadığını belir-

ten Uzun, “Enerya olarak hatlarda sıkıntı

olmadığı sürece, elektrik arzını sağlamayı

garanti ediyoruz. Elektrik faturalarında

tasarrufa gitmek ve daha kaliteli hizmet

almak isteyen Denizlilileri Enerya Elektrik’e

abone olmaya çağırıyoruz. Hiçbir ek ücret

ödemeden her ayın 5’ine kadar Enerya’ya

gelerek sözleşme imzalayan abonelere bir

sonraki ayın 1’inden itibaren elektrik verile-

cek. Sözleşme imzalanmasından itibaren

mevcuttaki sistem devam edecek olup,

artık elektrik faturası Enerya tarafından

gönderilecek“ diye belirtti.

6

yeni

enerji

OCAK-ŞUBAT 2015