Previous Page  11 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 68 Next Page
Page Background

Alstom, Karadeniz Powership Osman

Khan (KPS12) santrali'nin güç transfor-

matörlerini tedarik etmek için Karade-

niz Enerji Grubu ile sözleşme imzaladı.

Karadeniz Powership Osman Khan

Santrali, 486 MW’lık gücüyle dünyanın

en büyük yüzer enerji santrali olacak.

Transformatörlerin teslimatının 2016

başında tamamlanması planlanıyor.

Sözleşme kapsamında Alstom; 200

MVA güç transformatörlerinin üre-

tim ve teslimatını gerçekleştirerek

devreye alma, saha testleri ve yedek

parça temini çalışmalarını yürüte-

cek. Transformatörlerin üretimi, Als-

Alstom, Karadeniz Powership Osman Khan Santrali’nin trafolarını tedarik edecek

tom Grid’in dünyanın en modern güç

transformatörleri fabrikalarından biri

olan Gebze’deki tesislerinde üretilecek.

Konu hakkında görüşlerini dile geti-

ren Alstom Grid Güç Transformatörleri

Ticari Direktörü Tunç Tezel, “Alstom

olarak yüzer santral alanında dünya

lideri olan Karadeniz Enerji ile bu pro-

jede çalışmaktan çok memnunuz. Bu

sözleşme Alstom transformatörlerinin

kalite ve yüksek performansını ve bu

alandaki teknik uzmanlığını yansıtıyor.

Ülkelerin kısa vadeli enerji taleplerinin

hızlıca ve fiyat avantajıyla karşılanma-

sına yardımcı olma olanağı daha fazla

insana sürdürülebilir ve güvenilir elekt-

rik sağlamak için önemli bir adım” dedi.

Karadeniz Enerji Grubu (Karpowership),

"Powership" enerji gemisi tasarım ve

üretimine 2007 yılında başladı ve 2010

yılında dünyanın ilk yüzen enerji gemisi

filosunu oluşturdu. Büyük gemiler üze-

rine inşa edilen bu yüzen enerji sant-

ralleri, “Power of Friendship - Dostluk

Enerjisi” projesi adı altında imzalanan

ticari anlaşmalar kapsamında ülkelere

elektrik sağlıyor. İhtiyacı olan ülkelere

hızlı bir şekilde konuşlandırılan yüzen

santraller rıhtıma demirleyerek hemen

elektrik şebekesine bağlantı sağlıyor ve

esnekliği ve elverişliliği ile kısa vadeli

enerji sorunlarını anında çözüyor. Enerji

gemi filosunu genişletmeye devam

eden grup; 9 enerji gemisi ile 1500 MW

olan kurulu gücünü 2017 yılı sonunda 5

bin MW’a çıkarmayı hedefliyor.

Zorlu Grubu güneş enerjisine yatırımyapacak

Zorlu Grubu, enerji sektöründe yenilene-

bilir kaynaklara ağırlık verecek. Gelecek

projeksiyonunda güneş enerjisine özel

bir yer ayıran grup, bu alandaki faaliyet-

lerini santral kurma, işletme ve elektrik

satışının yanı sıra, güneş paneli ve sak-

lama teknolojileri, yani batarya üretimine

yatırım yapmayı da planları arasına aldı.

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül ve

Zorlu Enerji Genel Müdürü SinanAk, Zorlu

Enerji’nin, B20 kapsamında, Bloomberg

New Energy Finance (BNEF) ile yaptığı

iş birliği sonucunda hazırladığı “Güneş

Enerjisi Raporu”nu medya ile paylaştı.

Ömer Yüngül, grup olarak enerji alanın-

daki gelişmeleri takip ettiklerini belirte-

rek, “Güneş enerjisi alanındaki gelişme-

leri çok yakından izliyoruz. Dünyada kim

ne yapıyor onlara bakıyoruz. Üşenme-

den gidip fuarlara, etkinliklere katılıyor,

incelemeler yapıyoruz. Enerji depolama

teknolojileri konusunda inanılmaz bir

hareket var. Biz güneş enerjisinin sadece

paneliyle uğraşmıyoruz. Nadir toprak ele-

mentlerinden, üretiminden, kimyasalla-

rına kadar hepsiyle ilgileniyoruz” dedi.

Türkiye’yi enerji alanında teknoloji ve

kaynaklar açısından şanslı gördüğünü

ifade eden Ömer Yüngül, “Grup olarak

da güneş enerjisi teknolojileri konusun-

daki bütün üretimlere aşinalığımız var.

Benzer teknolojilerle halen uğraşıyoruz.

Biz güneş enerjisinin pilinden ekipma-

nına kadar her şeyiyle içinde yer alacağız”

dedi.

“Türkiye’nin eylem planı

değişmeli”

Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak

da Türkiye’nin elektrikte 2023 yılında

110 bin MW’lik kurulu gücün hedefle-

diğini hatırlatarak, “2030 yılında kurulu

güç 130 bin MW’ın üzerine çıkar” dedi.

Ak sözlerini şöyle sürdürdü: “Zorlu

Grubu, güneş enerjisi alanında tek-

noloji geliştirip ekipman üretimine

dönük yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Zorlu Holding enerji saklama teknolo-

jilerine yatırımı da radarına aldı. 40 bin

MW’lık bir ilave kurulu güce ihtiyaç var”. 

Türkiye’nin 40 bin MW’lik ilave kurulu

gücü oluşturmak için nükleer, kömür

ve yenilenebilir kaynakları kullanacağını

belirten Sinan Ak, “Kömür fiyat açısından

avantajlı ama bunu uzun vadede kontrol

etmek kolay değil. Bu yüzden Türkiye’nin

eylem planı değişmeli. Çünkü bizim de

hızını tahmin edemediğimiz bir güneş

enerjisi gerçeği var. Hükümet strateji bel-

gesinde güneşle ilgili hedef konusunda

5 bin MW derken bugün 13 bin MW’dan

söz ediliyor. Bu rakam 20 bin MW’lara da

çıkabilir. Tabii rüzgâr enerjisiyle ilgili de

yeni planlar harekete geçirilmeli” dedi.

Türkiye’yi güneş enerjisi konusunda

şanslı bir ülke olarak nitelendiren Sinan

Ak, “Çünkü teknoloji değişirken yatırım

yapacak. Doğru teknoloji seçilirse büyük

bir avantaj sağlayacak. Avrupa’da son 10

yılda sadece YEK yatırımları yapılıyor. Gaz

kullanımı azalıyor. Tabii bunda kömüre

dönüşün de etkisi var” diye konuştu.

Ak, "Enerjide en güvenli liman yenile-

nebilir kaynaklara dayalı yatırımlar yap-

mak. Zorlu da 2007’den bu yana sadece

özellikle yenilenebilir kaynaklara dayalı

yatırımlar yaptı. Hem rüzgâr hem jeoter-

mal santraller. Bir de devletten aldığımız

7 adet HES var. Şu anda jeotermal ve

rüzgâr projelerini geliştirmeye devam

ediyoruz. Tabii güneşin yeri apayrı. Bütün

yönleriyle araştırıyoruz. Türkiye kendi

güneş panellerini üretmeli ki, daha çok

yerli katkı sağlanabilsin. Bu konuda hem

insan gücü hem bilgi birikimi var. Devlet,

3 bin MW’lık GES projesini birden fazla

yatırımcıya vererek yerli teknoloji üretimi

de yapmalarını istiyor” diyerek sözlerine

son verdi.

9

yeni

enerji

KASIM-ARALIK 2015