Previous Page  6 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 68 Next Page
Page Background

Haber

GE, Alstom’un enerji ve şebeke çözümleri iş alanlarını satın aldı

General Electric (GE), Alstom’un enerji ve

şebeke çözümleri işletmelerini satın alma

sürecini tamamladığını bugün duyurdu.

Satın alma işlemi, anlaşmaya dair düzen-

leyici makam onayları AB, ABD, Çin, Hin-

distan, Japonya ve Brezilya’yı da kapsayan

20’den fazla ülke ve bölgede alındıktan

sonra tamamlandı. Bu aynı zamanda,

GE’nin şimdiye kadar gerçekleştirdiği en

büyük endüstriyel devralma işlemi oldu.

GE, Alstom'un enerji ve şebeke çözüm-

leri iş alanlarını 12.35 milyar Euro'ya satın

almak üzere Alstom'la 2014 yılında anlaş-

maya varmıştı. Haziran 2014'te duyurulan

iş ortaklıkları (yenilenebilir enerji, şebeke

çözümleri ve nükleer enerji) ile ilgili yapı-

lan düzenlemeler, anlaşma yapısındaki

değişiklikler, hukuki çözümlerle ilgili fiyat

ayarlamaları, kapanış itibarıyla net nakit

ve döviz kurlarının yaratacağı etkilerle bir-

likte, satımbedeli 9.7 milyar Euro (yaklaşık

10.6 milyar Dolar) olarak gerçekleşti. Bu

rakam Ekim ayındaki yaklaşık 0.06 milyar

Euro'luk işletme sermayesi kullanımını da

içeriyor. GE, bu anlaşmanın 2016'da hisse

başına 0.05-0.08 Dolar, 2018'de de hisse

başına 0.15-0.20 Dolar kazandırmasını

bekliyor. GE beş yıl içinde giderlerde 3

milyar Dolarlık bir düşüş ve yüksek mik-

tarda iş getirileri hedefliyor. GE'nin Nisan

2014'te açıkladığı toplam ekonomik ve

stratejik rasyoneller aynı kaldı.

GE Başkan ve CEO’su Jeff Immelt,“Alstom

enerji ve şebeke çözümleri iş alanlarının

satın alımı, GE’nin geçirdiği dönüşümde

önemli bir adım. Alstom’un bütünleyici

teknolojisi, küresel kapasitesi, kurulu

gücü ve yetenekli iş gücü, endüstriyel

büyümemizi daha da ileri götürecek. Yeni

işlere açığız ve müşterilerimiz için enerji

sektöründeki en kapsamlı teknoloji tek-

liflerinden birini vermeye hazırız” dedi.

GE ve Alstom kombinasyonundan müş-

teriler, aşağıdaki mevcut projeler başta

olmak üzere çok kısa sürede önemli fay-

dalar elde edecek.

• PSEG Sewaren (New Jersey Kombine

Çevrim Santrali): GE 7HA gaz türbini

+ Alstom ısı geri kazanımlı buhar

jeneratörü (HRSG)

• Punjab Pakistan Bhikki (Pakistan

Kombine Çevrim Santrali): iki GE 9HA

gaz türbini + Alstom buhar türbini

• Exelon Elektrik Santrali (Texas enerji

projeleri): dört GE /HA gaz türbini +

dört Alstom HRSG'si

• Chempark (Leverkusen, Almanya

birleşik ısı ve enerji projesi): GE 9HA

gaz türbini.

Yukarıdakilere ilaveten GE ile Alstom, iki

GE 7HA gaz türbini, iki Alstom HRSG'si

ve bir Alstom buhar jeneratörünün kul-

lanılacağı Asya'daki bir kombine çevrim

santrali projesinin öncelikli teklif sahibi.

Ayrıca Alstom, Birleşik Krallık'taki iki

nükleer reaktörle ilgili Arabella buhar

türbinlerinin, Orta Doğu'daki bir temiz

kömür projesinde buhar kazanları, buhar

türbinleri ve jeneratörlerinin öncelikli

teklif sahibi. Champa-Kurukshetra pro-

jesi için ise Hindistan'ın ilk 800 kV Yük-

sek Gerilim Doğru Akım (HVDC) güç

transformatörünü başarıyla teslim etti.

GE, ayrıca bünyesindeki tren sinyalizas-

yon iş alanını Alstom'a yaklaşık 800 mil-

yon dolar karşılığında sattığını açıkladı.

GE daha yalın ve odaklanmış bir firma

hâline gelme stratejisini uygulamayı sür-

dürüyor. Alstom’un satın alınmasına ve

Synchrony Financial'ın yeniden yapılandı-

rılması sürecinin başlatılmasına ek olarak,

GE Capital piyasadan çıkış stratejisi 126

milyar Dolarlık imzalanmış elden çıkarma

işlemleriyle planlanandan hızlı gelişiyor.

GE Digital’deki yeni oluşum sayesinde

müşterilere en iyi endüstriyel çözüm-

leri ve yazılımları sağlamak üzere firma

dâhilindeki tüm dijital kapasite bütünleş-

tiriliyor ve GE bu sayede pazardaki kazan-

cını artırarak güçlü finansal sonuçlar elde

ediyor.

ABB’den RobotikMüşteri Günleri

ABB Dudullu Fabrikası’nda gerçekleşti-

rilen etkinlikte, insanla iş birliği içinde

çalışma konseptinde dünyada bir ilk

hüviyetinde olan ABB’nin yeni robotu

Yumi’nin (You & Me) yanı sıra daha ağır

yükler taşıyabilecek olan yeni robot

modelleri de müşterilere tanıtıldı.

Etkinlikte ayrıca katma değer sağ-

layan, robotlar ile entegre çalışan,

kamera sistemi ve kuvvet kontrol sis-

temi de görücüye çıkarıldı. Bu sistem-

ler ile ilgili uygulamalar gerçekleştirildi.

Neden ve ne zaman CNC yerine robot

kullanalım sorusuna tüm katılımcılarla

birlikte yanıt arandı. Uygulama örnek-

lerinde G kodu direkt robot diline çevi-

rerek, sahada robot ile işlem yapıldı.

Etkinlikte öne çıkan bir diğer ürün, ABB’nin

pazara sunduğu SRP (Simplified Robot

Programing) ekipmanı oldu. Daha çok

genel endüstrideki metal olmayan boya

uygulamalarında kullanılan bu ekipman

ile operatörün ABB’nin geliştirdiği demo

tabancası ile birlikte yaptığı boyama

hareketleri, programlama ihtiyacı olma-

dan robota nasıl aktarılabildiği paylaşıldı.

Bütün bunlara ek olarak, robotları devreye

alırken kullanılabilecek Flexpendant’a

alternatif bir tablet üzerinden çalışan

RobotStudio Apps Online uygulaması

ve hareket yönünde tutarak robotu

kolay bir şekilde hareket ettirmek için

bir fikir olarak sunulmuş, akselerometre

ve jiroskopa sahip olan, çalışma prensibi

bir atalet ve yön ölçüm ünitesine daya-

nan T10 el paneli de izleyicilere tanıtıldı.

Robotlu üretime Türkiye’de artan bir talep

olduğunu vurgulayan ABB Türkiye Indi-

rekt Robot Satış Müdürü Funda Çorakçı,

genel endüstri ile farklı uygulamalar paza-

rında büyüme beklediklerini söyledi.

4

yeni

enerji

KASIM-ARALIK 2015