Previous Page  8 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 68 Next Page
Page Background

Schneider Electric’in 2015'in ilk 6 aylık

finans dışı sonuçları açıklandı. Şirket,

2015 ile 2017 yılları arasında 3 yıllık sür-

dürülebilir gelişme için taahhüt ettiği

temel hedefleri, Gezegen ve Toplum

Barometresi’nde yılın her çeyreğinde bil-

dirilen 16 göstergeyle ölçüyor. Buna göre,

Temmuz 2015 sonunda 4,66'ya (10 üze-

rinden) ulaşan barometre puanı, yılsonu

hedefi olan 4,5/10’u şimdiden aşıyor.

Sonuçları değerlendiren Schneider Elect-

ric Sürdürülebilirlik BaşkanYardımcısı Gil-

les Vermot Desroches sürdürülebilirlikte

iddialı olduklarını vurgulayarak şöyle

konuştu: “2015'in ilk yarısında Gezegen

ve Toplum Barometresi sonuçlarında

Schneider Electric, ilk 6 ayda yılsonu hedeflerini aşmayı başardı

4,66/10'a ulaştık ki bu sonuç yılsonu

hedefi olan 4,5/10'u aşıyor. Üç yıllık hedef-

lerimize ulaşmada ve hatta bu hedefleri

aşmadaki esas güçlüğün ilk çeyreklerin

çabalarını sürdürebilmek olduğunu bili-

yoruz. 'Enerjiye Erişim' programımızın

satışlarının, 2015'in ilk yarısında önceki yıla

göre, neredeyse iki katı olduğunu görüyo-

ruz. Ayrıca, Temmuz 2015 başlarında arka

arkaya ikinci yıl CAC 40 endeksinin sürdü-

rülebilir gelişmeye kendini en çok adamış

şirketi seçilmekten gurur duyuyoruz”.

16 göstergeden 10’unda barometre

puanı arttı

Schneider Electric 2015'in ikinci çeyre-

ğinde, 16 göstergeden 10'unda genel

barometre puanını artırmayı başardı.

Gezegen, toplum ve kâr hedeflerinde ger-

çekleşen gelişmeler bu sonuçta önemli

etkiye sahip oldu. Gezegen hedefleri için

Schneider Electric tesislerinde “Enerji

Eylemi”programıyla % 2,7 enerji tasarrufu

kaydedildi. Program, grup tarafından geliş-

tirilen enerji yönetimi çözümlerini kulla-

nıyor. Bu sonuç 2015-2017 döneminde

% 10'luk tasarruf hedefiyle örtüşüyor. Şir-

ket lojistik süreçlerinde % 9,5 CO

2

tasarru-

funa ulaştı. Bu sonuç, 2015-2017 dönemi

genelinde % 10 hedefiyle karşılaştırıldı-

ğında umut vaat ediyor. Bu performans,

hava taşımacılığının deniz taşımacılığı

leyhine azaltılmasının ve karayolu nakli-

yesinin optimize edilmesinin altını çiziyor.

Kâr hedefinde, “Enerjiye Erişim” prog-

ramının gelirleri 2015'in ilk yarısında

2014'ün ilk yarısında ulaşılandan 1,92

oranından daha yüksek bir durumda

bulunuyor. Bu sonuçta Kenya'daki okul-

lara elektrik götürülmesi, Nijerya'daki

sokakların aydınlatılması ve Güney Afri-

ka'daki portatif ve ev aydınlatma sis-

temlerinin ihaleleri önemli rol oynadı.

Toplum hedefinde ise çalışan katılım

puanı % 61'e ulaşırken, çalışan katı-

lımı her yıl 1 puan artırılarak 2017'nin

sonunda % 64'e ulaşılması öngörüyor.

2015’in ikinci çeyreğinde sürdürülebilirlik

hedefleri için çalışan katılım oranı % 74'le

rekor bir düzeye ulaştı. 2012'den bu yana

Schneider Electric çalışanları veya emek-

lileri tarafından 582 yerel ve uluslararası

gönüllü çalışma yürütüldü. Bu çeyrekte,

13'ü uluslararası, 21'i Hindistan'da yerel

ve 11'i Brezilya'da yerel olmak üzere 59

görev sonuca ulaştırıldı.

Exergy, 27MW'lık JES kurulumu için Beştepeler Enerji ile anlaşma imzaladı

EXERGY, Karizma Enerji'nin projeyi ger-

çekleştirecek firması Beştepeler Enerji

Üretim Ticaret A.Ş. ile 27 MW'lık jeo-

termal elektrik santralinin kurulumu

konusunda anlaşma imzaladı. EXERGY

tarafından tasarlanan ve ikincil çevrim

sistemiyle çalışacak olan santral, orta

entalpili jeotermal kaynaktan yarar-

lanarak enerji üretecek. Her biri yük-

sek kapasiteli Radyal Çıkışlı Türbini

ile donatılmış iki basınç seviyesine

sahip olan santralin, 2016 yılı sonuna

dek faaliyete geçmesi planlanıyor.

Türkiye'deki toplam 300 MWe kapasi-

teli jeotermal enerji projelerinden 280

MW'sinde imzası bulunan EXERGY,

bu sayede Türkiye'de ikincil Çevrim

ORC sistemlerinin tasarımı ve üretimi

konusunda bir adım daha ileriye gitti.

Şirketin 2015 yılı içerisinde tüm dün-

yada imzaladığı anlaşmaların değeri

ise 85 milyon Euro’nun üzerinde.

EXERGY Satış ve Pazarlama Direktörü

Antony Hinde, konuya ilişkin olarak, "Bu

anlaşma, EXERGY'nin Türkiye pazarında

ulaştığı lider konumu ve güvenilirliği

bir kez daha kanıtlarken; İzmir fabrika-

mızda görev yapan ekibimizin, müş-

terilerimize EXERGY'nin yüksek kalite

standartlarında, Türkiye'de üretilmiş

ürünler sunma taahhütlerini başa-

rıyla yerine getirdiğini de bir kez daha

ortaya koydu" açıklamasında bulundu.

EXERGY Türkiye A.Ş. Genel Müdürü

Celal Tuğcu ise, "İzmir'deki tesisi kur-

mak için harcadığımız çabalar pazar

nezdinde büyük takdir görüyor ve

bizi daha da değerli kılıyor. Beşte-

peler Enerji gibi önemli bir şirketi

portföyümüze katmış olmaktan

gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye'de birçok jeotermal santral

işletme lisansına sahip olan Beştepeler

Enerji Üretim Ticaret A.Ş., madencilik,

mermer üretimi, enerji, turizm ve inşaat

gibi pek çok farklı sektörde faaliyet

gösteren Çevik Şirketler Grubu'nun bir

iştiraki.

Haber

6

yeni

enerji

KASIM-ARALIK 2015