Yenienerji | Kasım-Aralık 2021 | Sayı: 83

FACILITEE Projesi EYODER Liderliğinde Çalışmalarına Hız Kazandırdı TWRE, Green Solar Network’e Üye Oldu Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerindeki enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren STK’lar arasında işbirliği oluşturulması, mevcut EVD (Enerji Verimliliği Danışmanlık) şirketlerinin dünyadaki ESCO (Enerji Hizmet Şirketi) seviyesine yükseltilmesi ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, enerji verimliliği ile kendini ödeyen EPS (Enerji Performans Sözleşmesi) uygulamalarının yaygınlaştırılması, enerji verimliliği alanında uzmanlık ve işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenen “ESCO ve EPS Sektörünün STK İş birliği ile Geliştirilmesi (FACILITEE)”Projesi, hazırlık çalışmalarının ardından faaliyetlerine hızla devamediyor. Söz konusu proje, EYODER (Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği) liderliğinde ve EHAE (Enerji Hukuku ve Araştırma Enstitüsü) ile FEDERESCO (Federazione Nazionale delle Esco /Italian Association of Escos) ortaklığında yürütülüyor. 1 Nisan 2021’de başlayan FACILITEE Projesi T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan“Sivil ToplumDiyaloğu” programının altıncı dönemi kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 33 proje arasında yer alıyor ve 15 ay sürmesi planlanıyor. Proje kapsamında; ESCO sektörüyle ilgili boşluk analizi yapılacak, hukuk, sigorta ve finans alanında çalışma grupları oluşturularak, yapılan toplantılarla sektörün karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilecek ve bu öneriler bir çalıştayda tartışılarak politika önerisi haline getirilecek olup, elde edilen kazanımlar kamu ile paylaşılacak. Ayrıca EVD’lerin ESCO dönüşümü ve EPS’nin gelişimi için İtalyan proje ortağı ile birlikte eğitimler ve yurtdışı çalışma gezileri gerçekleştirilecek. Proje sonunda iseTürkiye ve Avrupa Birliği ülkelerindeki STK’lar arasında sürdürülebilir sivil toplum diyaloğunu geliştirmek amacıyla uluslararası bir kapanış etkinliği düzenlenecek. EYODER Başkanı Onur Ünlü: “Enerji verimliliği ülkemizin en önemli gündemmaddelerinden biri olmalıdır” Proje ile ilgili açıklama yapan Ünlü şunları söyledi: “Son 10 yılda Türkiye ve AB, enerji verimliliği alanında son derece iddialı hedefler koydular. Bu hedefler ve tümdünyanın karşılaştığı iklimkrizi düşünüldüğünde önümüzdeki dönemde bu alanda büyük yatırımların yapılması son derece önemli olacaktır. Dünyada yeni bir enerji kaynağı olarak görülen enerji verimliliği hemülkemizin enerjide dışa bağımlığının ve enerji ithalatının azaltılması, hem de çevrenin korunması açısından hayati öneme sahiptir ve ülkemizin en önemli gündemmaddelerinden biri olmalıdır. Bu amaçla politikalarla araçlar geliştirilmeli ve sürekli güncellenmelidir. Biz de EYODER olarak bu proje kapsamda, enerji verimliliği konusunda çalışan EVD’lerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilerek, dünyadaki ESCO’lar seviyesine yükseltilmesini ve Türkiye’de yeni yeni gündeme gelen Enerji Performans Sözleşmelerinin yaygınlaştırılmasını uluslararası sivil toplum diyaloğu kapsamında kurguladık, çalışmalarımızı da bu çerçevede yürütmekteyiz.” “Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınları (TWRE)” grubu Green Solar Network’e üye oldu. Green Solar Network’ün web sitesinde yer alan habere göre; Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) ile Kadın İşveren ve Sanayicileri Derneği (KAİSDER) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Green Solar Network projesi kapsamında üyelik alımları başladı. Sivil ileberaber iklimdeğişikliği ilemücadele etmeyi amaçlamış olan Green Solar Network’e enerjinin dönüşümünde yer alan yeşil yakalı kadınlar olarak üye olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Güç birliği ile Birleşmiş Milletler’in küresel hedefleri doğrultusunda enerji sektöründe nitelikli eğitimbaşta olmak üzere, toplumsal cinsiyet eşitliği, erişilebilir ve temiz enerji konularında güzel projeler gerçekleştireceğimize eminiz.” toplumkuruluşları, üniversiteler ve belediyelerle birlikte iklimdeğişikliği ilemücadelede güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırma amacıyla kurulmuş olan bir ağ olan Green Solar Network’e“Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınları (TWRE)” grubu üye oldu. TWRE Kurucu Başkanı Sedef Budak Green Solar Network üyeliği ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji sektöründeki sivil toplumkuruluşları 11 yeni enerji • KASIM - ARALIK 2021

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==