Yenienerji | Kasım-Aralık 2021 | Sayı: 83

SIPCHEM – SSPC ;tĂŚĂũͿ EVA SIPCHEM Suudi Arabistan’ĚĂ ĨĂĂůŝLJĞƚ ŐƂƐƚĞƌĞŶ ĚƺŶLJĂŶŦŶ ĞŶ ďƺyük petrokimya tesislerinden olup 2017 LJŦůŦŶĚĂŶ bu yana dƺƌŬŝLJĞ ƉĂnjĂƌŦŶĂ Solar EVA Film tedarik etmektedir. Cidde – Mersin ůŝŵĂŶŦ araƐŦ gemi ƚƌĂŶƐŝƚ ƐƺƌĞƐŝ ƐĂĚĞĐĞ ϲ ; ůƚŦͿ ŐƺŶ olup her hafta düzenli gemi seferleri ǀĂƌĚŦƌ͘ YŦůůŦŬ ϱϬϬϬ Dd Solar EVA film üretim kapasitesine sahip tesisimiz; kaliƚĞůŝ ƺƌƺŶůĞƌŝ ǀĞ ƐĂƚŦƔ ƐŽŶƌĂƐŦ hizmetleri ile Solar EVA film Türkiye yetŬŝůŝ ƐĂƚŦĐŦƐŦ :ĞŽƐŽůĂƌ DƺŚ͘ 7stanbul ofisimiz ile yerli panel ƺƌĞƚŝĐŝůĞƌŝŵŝnjŝŶ ŚŝnjŵĞƚŝŶĚĞĚŝƌ͘ 07-09 Nisan 2022 tĂƌŝŚůĞƌŝ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ^K> Z y 7ƐƚĂŶďƵů 'ƺŶĞƔ ŶĞƌũŝƐŝ Θ dĞŬŶŽůŽũŝůĞƌŝ &ƵĂƌŦŶĚĂ sizleri ƐƚĂŶĚŦŵŦnjĚĂ ŐƂƌŵĞŬƚĞŶ ŵĞŵŶƵŶŝLJĞƚ ĚƵLJĂƌŦnj. Adres: 7ƐƚĂŶďƵů Fuar Merkezi zĞƔŝůŬƂLJ 9.Salon C-12

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==