Yenienerji | Kasım-Aralık 2021 | Sayı: 83

Makale Ana elektrik binasında bulunan sera çıkış hücresi ile sera elektrik binasında bulunan giriş hücresi 34.5 kV sera şalt sistemini ana elektrik odasına bağlamaktadır. Böylelikle sera yükleri hem rüzgâr türbinlerine hem de şebeke sistemine bağlanmış olmaktadır. Sera şalt sistemi ise 1 adet giriş fideri ve 6 adet transformatör çıkış fiderinden oluşmaktadır. Bu çıkışlar 1250 kVA gücünde 34.5/0.4 kV sera iç ihtiyaç transformatörünü ve tesiste bulunan kazanları panolarını beslemek üzere de 3 adet 2500 kVA gücünde 34.5/0.4 kV kazan transformatörlerini besleyecektir. Ayrıca 2 adet 2500 kVA gücünde, 34.5/0.4 kV sera aydınlatma transformatörleri öngörülmüştür. Kazan panoları ve sera aydınlatma alt dağıtım panoları LV ana dağıtım panoları üzerinden enerjilendirilmektedir. Sera binası iç ihtiyaç ana dağıtım panosu sera proses sisteminde bulunan havalandırma, perde, bitki ısıtma, evaporatörler, fanlar, filtreler, eşanjörler, sulama sistemlerini besleyebilmektedir. Sistemin; • Şebeke besleme, • Şebeke ile rüzgâr türbinleri besleme yük akış analizleri, • Şebeke besleme, şebeke ile rüzgâr türbinleri besleme 3 faz kısa devre ve 1 faz kısa devre, • Şebeke besleme, şebeke ile rüzgâr türbinleri besleme 1 faz-toprak kısa devre, analizleri PSS® SINCAL yazılımı veya benzeri yazılımlar ile modellendirilir. Örnek tesis yük akış modellemesi ùHNඈO <NVHN WHNQRORMඈ EඈU VHUD WHVඈVඈQH DඈW |UQHN WHN KDW úHPDVÕ 28 yeni enerji • KASIM - ARALIK 2021

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==