Yenienerji | Ocak-Şubat 2022 | Sayı: 84

26 yeni enerji • OCAK ŞUBAT 2022 Haber Bilal Tuğrul Kaya: “Geleceğin enerji yatırımmodeli ESCO olacak” Küresel emtia ve enerji piyasasındaki dalgalanmalar, enerjide fiyatları yukarı çekiyor. 2021 yılında yeniden büyüyen enerji talebi karşısında işletmeler, yerinde enerji üretimi ve enerji verimliliği yatırımları içingeleceğin enerji yatırım modeli olan ESCO modeline yöneliyorlar. Tüm dünyada ve Türkiye’de yeni enerji trendlerinde öne çıkan ESCO modeli Performansa Dayalı Sözleşmeler, milyarlarca dolarlık tasarrufu yatırımcının kaynaklarını kullanmadan hayata geçirme imkânı getiriyor. 2022 yılında Türkiye’de ve tüm dünyada enerjide yenilenebilir kaynakların ve verimliliğin öne çıkacağı tahmin ediliyor. 2021 yılında öz tüketime yönelik enerji yatırımlarında ESCO modelinin Türkiye’de ilgi görmeye başladığını belirten Entek Elektrik Genel Müdürü Bilal Tuğrul Kaya, ESCO modeli ile yapılacak yatırımların2022 yılında artacağını ifade ediyor. ESCOmodelini kullanan yatırımlar artacaktır Her geçen gün artan enerji ihtiyacının, sürekli yükselen enerji fiyatlarıyla sanayi kuruluşları ve ticari binalar üzerinde olumsuz bir baskı yarattığını belirten Entek Elektrik Genel Müdürü Bilal Tuğrul Kaya, “Bu sorunun çözümü için sürdürülebilir enerji konseptinde ESCO modeli öne çıkıyor. ESCO modeli, öz tüketim amaçlı hem yenilenebilir enerji hem de enerji verimliliği yatırımlarında kullanılabildiği için enerji dönüşümünde önemli bir araç niteliği taşıyor. ESCO modeli uygulamalarında ABD, Almanya ve Çin gibi dünya devletleri öncü konumda. 2021 yılında enerji yatırımlarında ESCOmodeli Türkiye’de de daha çok konuşulmaya başladı. Bumodel içinTürkiye’deki büyük potansiyeli gören ve ESCO modelinin Türkiye’de yaygınlaşması için yoğun bir çalışma içine giren ilk şirketlerden olarak yolumuza hızla devam ediyoruz” dedi. 2022 yılının enerji alanında önemli bir yıl olacağının altını çizenKaya,“Artanmaliyetler ile birlikte gerek Yeşil Mutabakat, gerekse Türkiye’nin Paris İklim Sözleşmesinin paydaşlarından biri olmasıyla karbonsuzlaşma yönünde artan ilgi gibi sebeplerleTürkiye’de ESCO modeli kullanan yatırımcıların artacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla ESCO modeline dayandırarak hayata geçirdiğimiz Performansa Dayalı Sözleşmeler, daha yaygın bir şekilde tercih edilecektir” ifadelerini kullandı. Performansa Dayalı Sözleşmeler projelerin kendi kendini finanse etmesi için tasarlandı Yerli sanayicilere enerji verimliliği konusunda büyük görevler düştüğünü vurgulayan Kaya, “Sanayicilerimiz tüm dünyada giderek yaygınlaşan ESCOmodeline dayandırarak hayata geçirdiğimiz Performansa Dayalı Sözleşmeler ile hem enerji tasarrufu hemde karbonsuz ekonomiye katkı sağlayacaklar. Verimli enerji için finansman desteği bulamayan ya da finansman ayırmak istemeyen sanayicilerimiz ve üreticilerimiz PerformansaDayalı Sözleşmeler ile projelerinin kendi kendini finanse etmesini sağlayacaklar”şeklinde konuştu. Güriş/Mogan Enerji Yatırım Holding, ülke ekonomisine katkı sağlayacak yerli ve yenilenebilir enerji alanında yatırımlarına devam ediyor. Şirket faaliyete geçirdiği EFE 8 Jeotermal Enerji Santrali’nin son ünitesini de devreye alarak jeotermal enerji alanındaki toplam kurulu gücünü 260 MW’a çıkardı. 170 bin hanenin bir yıllık elektriğini sağlayacak Türkiye’nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltarak ekonomisinegüç katacak yatırım, aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek için de temiz enerji kullanımını artırıyor. 50 MW (2x 25 MW) kapasiteli iki üniteden oluşan EFE 8 Jeotermal Enerji Santrali, milli kaynaklar kullanılarak üretilen 400.000.000 kWs temiz elektrik, yıllık 15 milyon dolarlık gaz ithalatının yerini alarak 170 binhanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak. Mogan Enerji Yatırım Holding CEO’su Ali Karaduman konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Projelerimizi, her koşulda sürdürmeye devamediyoruz. Jeotermal enerjide sekizinci santralimiz olan EFE 8 Jeotermal Santrali’nin son ünitesini de başarıyla devreye aldık. Ülkemize temiz ve yenilenebilir enerji sağladığımız EFE 8 Jeotermal Enerji Santrali ilebirlikte yenilenebilir enerji alanında 3.5 Milyar kWs, yalnızca jeotermal enerji alanında ise 2 milyar kWs elektrik üretiyoruz. Bugün ülkemizde toplam‘900.000’hanenin yıllık elektriğini temiz enerji kaynağı olan jeotermal enerjiden karşılıyoruz. Tüm santrallerimizin tasarımını kendi mühendislik ekibimizce yaparak, Türk mühendisliğini dünyaya tanıtma görevimizi de en iyi şekilde ortaya koyuyoruz. Hedefimiz ‘jeotermal enerji üretiminde kapasite faktörü açısından dünya birincisi’ olmak” diye konuştu. Enerji sektöründeki yatırımlarına hız kesmeden devam eden Güriş/Mogan Holding’in, Ukrayna (32.4MWRES + 1MWp GES) ve Kosova (32.4 MW RES) yatırımları haricinde yurtiçinde 10 rüzgâr enerji santrali (RES), 8 jeotermal enerji santrali (JES) ve 6 hidroelektrik santrali (HES) bulunuyor. Toplam 27 yeşil enerji santrali ile 1131.75 MWkurulu güç kapasitesine ulaşan Güriş/ Mogan Enerji Yatırım Holding, ülkemizin artan enerji ihtiyacını karşılamak ve yerli kaynaklardan milli enerji üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. EFE 8 JES TamKapasite Devrede

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==