Yenienerji | Kasım-Aralık 2022 | Sayı: 89

YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹ TEKNOLOJ‹LER‹ Kasım - Aral ık 2022 • Yı l : 15 • Sayı : 89 • 25 TL • ISSN 1307-9212 • www.yeniener j i .com www.dogayayin.com SÖYLEŞİ Toygan Tunca Kerem Yolcu H. Serkan Helva ARAŞTIRMA Şarjı Tersine Çevirmek, Elektrikli Araçları Büyük Ölçekli Bir Enerji Kaynağına Dönüştürebilir KONFERANS Dr. Fatih Birol: “Türkiye, Yenilenebilir Enerjide 5 Yılda Yüzde 65’e Yakın Büyüyebilir” GÜNDEM Sivil ToplumTemsilcileri Türkiye’nin Güncellenen İklimHedefini Değerlendirdi Vestt Enerji Kurucu Ortakları:

Doğa Sektörel Yayın Grubu Tel: (0216) 327 80 10 Faks: (0216) 327 79 25 www.dogayay n.com ve Kuruma Özel Pazarlama İletişimi Projeleri İçerik Üretimi Web Seminer Yönetimi E-Bülten Hazırlık ve Servisi İletişim Danışmanlığı Sosyal Medya Yönetimi Web Site Hazırlık ve Yönetimi Dijital Pazarlama Kreatif Görsel Tasarım B2B Halkla İlişkiler Etkinlik Projelendirme ve Yönetimi Pazarlama İletişiminde 360o Hizmet

içindekiler kasım - aralık 2022 Şarjı Tersine Çevirmek, Elektrikli Araçları Büyük Ölçekli Bir Enerji Kaynağına Dönüştürebilir Vestt Enerji Kurucu Ortakları: Toygan Tunca Kerem Yolcu H. Serkan Helva 28 KONFERANS Dr. Fatih Birol: “Türkiye, Yenilenebilir Enerjide 5 Yılda Yüzde 65’e Yakın Büyüyebilir” 33 GÜNDEM Sivil Toplum Temsilcileri Türkiye’nin Güncellenen İklim Hedefini Değerlendirdi 36 ARAŞTIRMA Şarjı Tersine Çevirmek, Elektrikli Araçları Büyük Ölçekli Bir Enerji Kaynağına Dönüştürebilir 04 HABERLER 24 SÖYLEŞİ “Öncelikli Amacımız, Yerel ve Globalde Müşterilerimize Güvenilir ve Makul Çözümler Sunmak” 26 GÜNCEL Enerji Sektörüne Yapılan Hizmetleri ve Katkıları Desteklemek Amacıyla Verilen ICCI Enerji Ödülleri Sahiplerini Buldu 36 24

Fatih Önder fatihonder@dogayayin.com Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Dergisi editör www.yenienerji.com www.dogayayin.com Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP27 toplantılarının ikinci haftasında organize edilen Bakanlık Oturumu’nda Ulusal Katkı Beyanı’nın güncellendiğini duyurdu. Buna göre Türkiye, 2030 için hedefini, yüzde 41 artıştan azaltım olarak açıkladı. COP 27’de ülkeler nezdinde açıklanan hedeflerin pek çoğu için “topu taca atıyor” yorumu yapıldı, buna Türkiye de dahil. Söz konusu hedefin detaylarına indiğimizde karşımıza, Türkiye’nin emisyonunu 2030 yılında 693 milyon ton civarında sınırlandırmayı öngördüğü çıkıyor. Bir başka deyişle Türkiye, 2020’de 523 milyon ton olan emisyon seviyesini 2030’da yüzde 33 oranında artırmış olacak. Verilen hedefin içeriği bize şunu sunuyor: Emisyonlar 2038 yılından sonra azalmaya başlayacak. Burada WWF-Türkiye’nin değerlendirmesine kulak vermek gerekiyor: “‘2053’te net sıfır emisyon’ vizyonuyla uyumlu olmayan bu hedef, ülkemizin enerji dönüşümünü geciktirirken iklim kriziyle mücadelenin ve iklim krizine uyumun maliyetini artıracak. COP27 öncesinde WWF-Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 17 sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan çağrı, Türkiye’nin 2053 net sıfır vizyonu doğrultusunda 2030 için en az yüzde 35 oranında mutlak azaltım hedeflemesi gerektiğini ortaya koymuştu”. İşin yenilenebilir enerjiler boyutuna baktığımızda, açıklanan beyanın, yenilenebilir enerjiye geçişle sağlanacak sistemsel dönüşümün ekonomik ve toplumsal faydalarından yararlanma hususunda bir mahrumiyet yaratacağı yorumunu yapabiliyoruz. Greenpeace Türkiye buna dair şöyle bir açıklama yaptı: “Bu beyan, hali hazırda oranı yüzde 78 olan olan petrol, kömür ve gaz ithalatına devam anlamına geliyor. Güneş ve rüzgâr enerjisi, kömürden 5 kat daha yüksek istihdam potansiyeli barındırıyor. Açıklanan katkı beyanı ile Türkiye, 2030’a kadar güneş enerjisinde 71 bin, rüzgâr enerjisinde 141 bin ek istihdama sırt dönmüş oluyor”. Greenpeace Türkiye olayın bir de sağlık maliyeti boyuna değiniyor ki bu da son derece kritik bir detay: “Aynı zamanda bu beyan, yakıt ekonomisinin yarattığı sağlık maliyetlerinin yükseleceği anlamına geliyor. 2019 yılında Türkiye’de işletmede olan 100 MW üstü kurulu güce sahip kömürlü santrallerden kaynaklanan emisyonların, ülke bütçesinde 5,88 milyar euro sağlık maliyetine neden olduğu hesaplanıyor. Bu 2019’daki tüm sağlık harcamalarının yüzde 27’sini oluşturuyor”. Ciddiyet... İklim krizi ile mücadele konusunda hem yerel hem de globalde listenin en tepesine yazılması gereken kavram bu. İklim değişikliğinin yarattığı ve maalesef yaratacağı sorunlar gün gibi ortadayken ülke yönetimlerinin istikrarlı bir şekilde sürdürdükleri “kulağının üzerine yatma” stratejileri kabul edilebilir değil. İnsan, fani. Dünya ise var olmaya devam edecek. Kritik soru şu: Biz bu var oluşu yıkmaktan mı yanayız, yoksa güçlendirmekten mi? Bir sonraki sayıda görüşmek üzere... Türkiye İklim Krizi ile Mücadelede Hep Aynı Şarkıyı Söylüyor Sahibi Asrin Bakır Gerçek asrinbakir@dogayayin.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dr. Oya Bakır oyabakir@dogayayin.com Genel Yayın Yönetmeni Gökçen Parlar Ünal gokcenparlar@dogayayin.com Dijital Teknolojiler Danışmanı Cenk Gerçek cenkgercek@dogayayin.com Yazı İşleri Müdürü Fatih Önder fatihonder@dogayayin.com Reklam Grup Başkanı Asrin Bakır Gerçek asrinbakir@dogayayin.com ReklamMüdürü Merve Koç mervekoc@dogayayin.com Grafik Tasarım Elif Cankan Abone ve Okur Sorumlusu Diler Sunay abone@dogayayin.com Ulaştırma ve Dağıtım Yavuz Erdoğan Yayımlayan Doğa Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. YönetimYeri Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu 34718 Kadıköy / İSTANBUL Tel: (0216) 327 80 10 pbx Faks: (0216) 327 79 25 www.dogayayin.com ISSN: 1307-9212 2022 © Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. Bedeli: 25 TL. Yıllık Abone Bedeli: 150 TL. Baskı ve Cilt ŞAN OFSET MATBAACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Hamidiye Mah. Anadolu Cad. No: 50 Kağıthane/İstanbul Tel: 0212 289 24 24 Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır. Basın Kanunu’na göre yerel süreli yayındır.

4 yeni enerji • KASIM - ARALIK 2022 Haber Akasya ve Akbatı'nın Çatı GES’lerinin Kurulması için Akenerji ve Akiş Gayrimenkul Arasında İş Birliği Akenerji, İstanbul’un en önemli alışveriş merkezleri arasında bulunan Akasya ve Akbatı’nın çatı güneş enerjisi santrallerinin yapımı ile birlikte 15 yıllığına işletmesini ve enerji yönetimini üstlendi. “Akenerji Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. ve Akiş Gayrimenkul A.Ş. arasında imzalanan “Güneş Elektrik Santrali Alan Tahsis, Kurulum, Kullanım ve Enerji Yönetimi Hizmeti Sözleşmesi” kapsamında Akiş’in sahip olduğu Akasya ve Akbatı’nın çatı alanlarında “Yap-İşletDevret Modeli” ile güneş enerjisi santralleri kurulacak. Sözleşme kapsamında Akenerji, güneş santralinin kurulumu için gerekli olan yatırımı sağlayacak ve 15 yıllık sözleşme süresi boyunca santralin işletmesini üstelenecek. Sözleşme süresinin sonunda ise santrallerin tüm hakları Akiş Gayrimenkul’e devredilecek. Akenerji ve Akiş arasında gerçekleştirilen iş birliği sayesinde, Akasya ve Akbatı’nın enerji tüketiminin bir kısmı güneş enerjisi santralinden karşılanacak. Proje enerji maliyetlerinin ve karbon ayak izlerinin azaltılmasına katkı sağlayacak. “Sürdürülebilirlik Hedeflerine Hizmet Eden Bir Proje” Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, AKİŞ Gayrimenkul ile atılan imzanın hayırlı olmasını temenni ettiğini belirterek çatı GES projelerinin şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet ettiğine dikkat çekti. Gençer, “Sürdürülebilirlik hedeflerimiz kapsamında bütünsel bir bakış açısıyla değer yaratmaya odaklanıyoruz. Bu nedenle yenilenebilir kaynaklara yapılan tüm yatırımları önemli ve değerli buluyoruz. İstanbul’un iki büyük alışveriş merkezi olan Akasya ve Akbatı AVM’nin bu son derece önemli enerji projesini üslenmekten mutluluk duyuyor, AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile olan bu önemli iş birliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi. “Sürdürülebilirlik, Şirketimizin Ana Gündem Maddelerinden” Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy, "Sürdürülebilirlik şirketimizin ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Geliştirdiğimiz topluma duyarlı, inovasyon ve dijitalleşme odaklı uygulamalar ile 2022 yılı itibarıyla Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmeye de hak kazandık. Karbon ayak izimizi azaltmak, enerji ve su tasarrufu sağlamak gibi birçok hedef belirleyip, bu hedefleri gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürürken şimdi de Akenerji iş birliği ile kendi enerjimizi temiz kaynaklarla üretmek açısından önemli bir adım atıyoruz. Yenilenebilir kaynaklara yapılan tüm yatırımları çok kıymetli buluyoruz. Sektöre de örnek olacak bu yöndeki adımlarımızı sürekli kılmak en önemli hedeflerimiz arasında” dedi. Akenerji’nin Çatı GES’lerinde “Yap-İşlet-Devret Modeli” Nasıl İşliyor? 2019’da yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğindeki destek mekanizmaları sayesinde çatı üzerine kurulu güneş enerjisine dayalı elektrik santralleri, enerji maliyetlerini düşürme konusunda önemli bir seçenek halinde geldi. Akenerji, iş ortaklarının ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini güneş enerjisinden üretmek amacıyla, ilgili yönetmelik kapsamında santral yatırımını gerçekleştiriyor ve sözleşme süresi boyunca uzlaşılan kriterlere göre santrali işletiyor. Süreç sonunda santral iş ortağına devrediliyor. Projenin tüm finansman, mühendislik, başvuru, uygulama, kurulum, devreye alma ve işletme süreçleri Akenerji tarafından üstleniliyor.

5 yeni enerji • KASIM - ARALIK 2022 Alarko Carrier’ın Düzenlediği 9. Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması’nın Kazananları Belli Oldu Günümüzün en büyük sorunlarından biri olarak öne çıkan iklim değişikliğinin dünyamıza ve yaşadığımız çevreye etkisine dikkat çekmek isteyen Alarko Carrier’ın, bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu. Başvuruların, Instagram ve Twitter üzerinden #AlarkoCarrierKüreselİklim2022 etiketi ile yapıldığı yarışmaya 1500’e yakın fotoğraf çalışması katıldı. Gerçekleştirilen başvurularda ilk aşama olarak aralarında Gazeteci ve Fotoğrafçı Adem Meleke, Gezgin Foto Genel Yayın Yönetmeni Nihan Özgen Meleke, Alarko Carrier Genel Müdür Yardımcısı Hırant Kalataş, Alarko Carrier Kurumsal İletişim Müdürü Hüdai Öztürk ve Alarko Carrier Pazarlama Direktörü Volkan Arslan’ın da yer aldığı ön eleme jürisi tarafından 90 fotoğraf seçildi. Ardından seçici kurulun oylarıyla 30 fotoğraf finale kaldı; 20 fotoğraf genel kategoride, 10 fotoğraf ise geri dönüşüm özel ödül kategorisinde yarıştı. Kazanan 13 fotoğraf seçici kurulun bir araya gelerek, tüm fotoğrafları değerlendirmesi sonucu seçildi. Seçici kurulda; Gazeteci ve Fotoğrafçı Adem Meleke, Belgeselci ve Foto Muhabiri Coşkun Aral, Fotoğrafçı Dilan Bozyel, Milliyet Gazetesi Fotoğraf Editörü ve Foto Muhabiri Ercan Arslan ve Fotoğrafçı Mehmet Turgut yer alırken aynı zamanda Oyuncu Ceyda Düvenci, Alarko Carrier Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih ve Reklamcı Serdesin Ajans Başkanı Serhat Bayram da yer aldı. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu dereceye giren ilk 13 fotoğraf sahipleri Alarko Carrier tarafından birbirinden özel ödüller almaya hak kazandı. Seçici kurul değerlendirmesi sonucunda dereceye girerek birinci olan Bahadır Sansarcı, Iphone 13 cep telefonu ödülünü almaya hak kazandı. İkinci Arzu İbranoğlu 360 Action Kamera, üçüncü İbrahim Şimşek ise Fotoğraf Makinesi ödülünün sahibi oldu. Dördüncü Aytül Özdemir Akbaş, beşinci Nazım Özdemir ve altıncı Ufuk Turpcan, Projeksiyon Cihazı ödüllerinin sahibi oldular. Yedinci Ramazan Çırakoğlu, sekizinci Mutlu Taşpınar, dokuzuncu Özgür Şahin, onuncu Hasan Urey, onbirinci Muharrem Bahadır, onikinci ise Ekrem Şahin 1.000,00 TL değerinde hediye çeki kazandı. Alarko Özel Ödül Kategorisi’nde ise Bilal Ekşioğlu, Vahaa Akıllı Bahçe’nin sahibi oldu. Ayrıca dereceye girip ilk 13’de yer alan tüm kazananlara Atlas 12 Aylık Dergi Aboneliği hediye edilecek. İlk 13’e girmeye hak kazanan fotoğrafların sahipleri şekilde: 1- Bahadır Sansarcı 2- Arzu İbranoğlu 3- İbrahim Şimşek 4- Aytül Özdemir Akbaş 5- Nazım Özdemir 6- Ufuk Turpcan 7- Ramazan Çırakoğlu 8- Mutlu Taşpınar 9- Özgür Şahin 10- Hasan Urey 11- Muharrem Bahadır 12- Ekrem Şahin Geri dönüşüm özel ödülü: Bilal Eskioğlu BİM, Güneş Enerjisi Santrali Projelerine Bir Yenisini Daha Ekledi Fosil yakıt kullanımının önüne geçerek sera gazı salımlarını azaltmak amacıyla 2020 yılından beri yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan BİM, yedinci Güneş Enerjisi Santrali’nin (GES) kurulumunu Erzurum deposunda tamamladı. BİM ilk önce Batman, 2021’de İstanbul Arnavutköy, Iğdır, bu yıl da Denizli, Konya ve yine İstanbul Samandıra’da bulunan depolarına güneş enerjisi sistemi kurdu. Ayrıca ülke genelinde birçok farklı bölgedeki depo çatılarına GES kurma çalışmaları devam ediyor. 554 kWp kurulu güce sahip GES ile Erzurum deponun enerji tüketiminin %100’ü güneşten karşılanacak. 295 hanenin yıllık enerji tüketimine denk üretim yapacak ErzurumGES ile karbon salımında 541,87 ton azalma sağlanacak. Bunun 11.460 ağaç kazanımına denk olduğu belirtildi. İlk aşamada 2026 yılına kadar sera gazı yoğunluğunu 2019 yılına kıyasla %20 azaltmayı hedefleyen BİM’in 7 GES projesinin toplam gücü 10 MW’ a ulaştı. Beş binden fazla hanenin yıllık enerji tüketimine denk üretim yapan güneş enerji sistemiyle karbon salımında yıllık 8.500 ton azalma olurken, 130 binin üzerinde ağaç kazanımı sağlanmış oluyor.

6 yeni enerji • KASIM - ARALIK 2022 Haber Arena Enerji, EIF’de Sektöre Dair Hizmetlerini Katılımcılara Aktarma Fırsatı Buldu Yeşil Ekonominin Paydaşları ve Finans Sektörünün Temsilcileri EBRD Ev Sahipliğinde Buluştu Türkiye’nin lider teknoloji firmalarından biri olan Arena’nın finansal, operasyonel ve lojistik tecrübelerini enerji sektörüne taşıması ile kurulan Arena Enerji, 12-14 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’na katıldı. Arena Enerji ekibi, fuar alanında yer alan standında kullanıcıları bilgilendirerek sektöre dair hizmetlerini aktarma fırsatı buldu. Arena Enerji İş Biriminden Sorumlu Grup Müdürü Aslıhan Kılıç şunları söyledi: ‘’Doğru finansal çözümler ve mükemmel bir lojistik destekle hizmetlerimizi sunmak heyecan verici. 2023 için Arena Enerji’nin ana hedefi çözüm ortaklarımızın ihtiyaç duyduğu tüm ürün portföyünü, doğru finansal çözümler vemükemmel bir lojistik destekle sunmak istiyor, ürün portföyümüz için önümüzdeki dönemde yeni anlaşmaTürkiye’de yeşil ekonominin paydaşları ve Türk finans sektörünün temsilcileri, 15 Kasım'da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) ev sahipliğinde İstanbul'da Raffles Otel'de geniş katılımlı bir etkinlikte bir araya geldi. Etkinlikte, Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programının (GEFF Türkiye) anlaşmalı finansman kuruluşları ve diğer paydaşları, kurumsal iklim yönetişimi, yeşil finansmana erişimde cinsiyet eşitliği ve yeşil ekonominin diğer unsurları hakkında konuşmalar ve tartışmalar yapma fırsatı buldular. GEFF Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yeşil teknolojileri ve yatırımları Türkiye genelinde hayata geçirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Nisan 2022'de başlatıldı. GEFF Türkiye kapsamında, EBRD'nin 500 milyon Euro'luk fonu, Temiz Teknoloji Fonu'nun (CTF) 21,5 milyon Euro'luk imtiyazlı finansmanıyla birlikte, GEFF Türkiye anlaşmalı banka ve leasing şirketleri aracılığıyla yeşil projeler için kullanılacak. Bu finansmanla Türkiye'nin yeşil ekonolar planlıyor ve gerekli görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Tüm çözüm ortaklarının aynı platformda GES projeleri için buluşuyor olması ve sektöre yön vermesi çok güzel. Arena Enerji olarak hedeflediğimiz kitleye ulaşmış olmak gelecek planlarımızın şekillenmesinde etkili oldu. Güçlü iş ortaklarımızın ve üreticilerimizin de desteği ile, bu toprakların güneşini bu topraklara enerji olarak dağıtmaya devam ediyor, güneş enerjisi santrali kurmayı hedefleyen projeler için hizmetlerimizi arttırıyoruz”. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nda sektöre ilgi duyan katılımcıları ağırlayan Arena Enerji, insana ve doğaya değer katma anlayışıyla; sektörün öncü markalarını bir araya getirerek güneş enerjisi santrali kurmayı hedefleyen projeler için tek noktadan uçtan uca distribütörlük hizmeti veriyor. miye geçişine ve 2053 yılına kadar sera gazı emisyonlarında net sıfır hedeflerine ulaşmasına önemli bir destek sağlanması bekleniyor. GEFF Türkiye, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, su verimliliği, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir toprak yönetimi gibi alanlarda yeşil teknolojileri ve projeleri finanse ederek Türkiye’nin yeşil ekonomiye geçişini destekleyecek. Finansmanın yanı sıra anlaşmalı leasing firmalarına ve bankalara kurumsal iklim yönetişimi konusunda kapasite geliştirme desteği de sağlanacak. Bu teknik destek hizmetleri EBRD, CTF ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından destekleniyor. Düzenlenen etkinlikte ayrıca Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı'nın ( TurSEFF) ödül töreni de yapıldı. Törende Türkiye genelinde 2.500'den fazla proje arasından 8 yeşil proje TurSEFF Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü. Sayılarla TurSEFF; • 767 milyon € finansman • 2556 yeşil proje • 6 milyon ton atık azaltma • 3 milyon ton karbon emisyonu azaltımı

7 yeni enerji • KASIM - ARALIK 2022 Anadolu Isuzu’nun Çayırova’daki Üretim Tesislerinin Çatılarına Kurduğu Güneşi Enerjisi Santrali Faaliyete Geçti Fiba Yenilenebilir Enerji, GRI Standartları’naUygunOlarak Hazırladığı İlk SürdürülebilirlikRaporunuYayımladı Anadolu Isuzu, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda attığı güçlü adımlarla sektörüne öncülük etmeye devam ediyor. Anadolu Isuzu’nun yeşil enerjiden en üst seviyede yararlanma hedefi ile Çayırova’daki tesislerinin çatısına kurulumunu başlattığı güneş enerjisi santrali tamamlanarak faaliyete geçti ve tam kapasite elektrik üretimine başladı. Tüm kurulum adımları planlanan zamanlama doğrultusunda başarıyla tamamlanan fotovoltaik güneş enerjisi santrali, 5.500 MWp kurulu kapasitesi ile Anadolu Isuzu’nun modern midibüs, otobüs ve kamyon üretim tesislerine ihtiyaç duyduğu yeşil enerjiyi %55 oranında sağlıyor. Anadolu Isuzu projenin ikinci fazında bu oranı %70 seviyesine çıkartmayı hedefliyor. Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Anadolu Isuzu olarak sürdürülebilirlik bizim en temel önceliklerimiz arasında ilk sırada yer alıyor. Şirket olarak hem ürettiğimiz araçlarımızın hem de tüm faaliyet süreçlerimizin çevreye olan etkilerini en aza indirmeye büyük bir önem veriyor Portföyünün tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan ve faaliyetlerini sıfır karbon hedefiyle yürüten FibaYenilenebilir Enerji ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan 14 rüzgâr, 5 güneş santrali ile 580 MW’ın üzerinde kurulu gücü bulunan şirket “GRI Standartları” ile uyumlu olarak hazırladığı raporda; insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularını içeren ilkelere hizmet etmeyi amaçladı. “2025 Yılı Sonuna Kadar Kurulu Gücümüzü Yüzde 25 Artıracağız” Sürdürülebilirlik ilkesini üretim süreçlerinden tedarik zincirlerine kadar tüm süreçlerine entegre ettiklerini ve faaliyetlerini Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) normlarına uygun bir iş kültürü oluşturarak yürüttüklerini belirten Fiba Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Koray Kıymaz şunları söyledi: “Ülkemizde önümüzdeki beş ve ‘yeşil dönüşüm’ odaklı faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Paris Anlaşması çerçevelerine uyum hedeflerimiz ve sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda Haziran ayında Çayırova’daki modern tesislerimizin çatılarına güneş enerjisi santrallerinin kurulumuna başlamıştık. Geçen süre içerisinde güneş enerjisi santrallerinin kurulumları başarıyla tamamlandı ve şu anda üretim tesislerimizin ihtiyacı olan elektrik enerjisini %55 gibi yüksek bir oranda yeşil enerjiden elde ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarımızı kesintisiz olarak sürdürerek yeşil dönüşümde sektörümüze öncülük etmeye devam yıl içinde yarı yarıya büyümesi beklenen yenilenebilir enerji alanında, kuruluşumuzdan bugüne kadar cesur adımlar attık. Türkiye’nin en doğusundaki ve en yüksekteki RES’ini kuran, Türkiye’nin en büyük rüzgâr enerjisi üreticilerinden biri olma hedefiyle yenilenebilir kaynaklara odaklanan bir kurum olduk. Karbon nötr olmayı hedefleyen bir şirket olarak planımız, 2025 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji alanında gerçekleştireceğimiz yatırımlarla kurulu gücümüzü yüzde 25 daha artırmak.” “15. Yaşımızda da Büyümeye Devam Edeceğiz” Kıymaz, Fiba Yenilenebilir Enerji'nin ilk Sürdürülebilirlik Raporunu paydaşlarıyla şeffaflık, güven ve sorumluluk esaslı ilişki kurma anlayışlarının bir parçası olarak hazırladıklarını belirterek şunları söyledi: “İlk kez yayımladığımız bu raporla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ve imzacısı edeceğiz. Önümüzdeki dönem projeksiyonumuzda GES ikinci faz projemiz ile yeşil enerji oranımızı %70 oranına çıkartacağız”dedi. Anadolu Isuzu iklimdeğişikliği ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerine karşı mücadele çabalarını destekleyen uluslararası kurumlarda etkin bir şekilde yer alıyor. Anadolu Isuzu bu kapsamda Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nin (SBTi) yanı sıra ticari araç sektöründe %100 sıfır emisyon hedefini destekleyen “Drive to Zero” inisiyatifine ve UN (Birleşmiş Milletler) Global Compact platformuna imza verdi. Bilim Temelli Hedefler girişiminde taahhütte bulunan Anadolu Isuzu, karbonsuzlaşma hedeflerini gerçekleştirmek üzere ciddi adımlar atıyor. olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzluklamücadele konularını içeren ilkelerine hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Dünyayı oluşturan tüm bileşenlerin yaşam haklarına saygı duyan; doğal kaynakların, çevrenin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeten yaklaşımımız ile 15. yaşımızda da büyümeye devam edeceğiz. Fiba Grubu değerlerine bağlı olarak, insana ve çevreye duyduğumuz saygıyı tüm operasyonlarımıza yansıtmaya kararlıyız.”

8 yeni enerji • KASIM - ARALIK 2022 Haber ASUNIM, Yaklaşık6MWpGücündeki Çatı Üzeri GESProjesininGeçici Kabulünü BaşarıylaTamamladı ASUNIM, Türkiye'nin ilk uluslararası taşımacılık üssü olan "Ankara Lojistik Üssü" nde; Türkiye'nin en büyük membran çatısı olan yaklaşık 6 MWp gücündeki çatı üzeri GES projesinin geçici kabulünü başarıyla tamamladı. Kurulumu 120 gün gibi kısa bir sürede tamamlanan projenin açılışı tören ile yapıldı. Törene Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Ticaret Bakanlığı ve Kahramankazan ilçe bürokratları, Ankara Lojistik Üssü Yatırımları Akaryakıt A.Ş. Yönetim Kurulu ve ortakları ile birlikte ASUNIM ekibi da katıldı. çılışta konuşma yapan Ankara Lojistik Üssü Yatırımları Akaryakıt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Gündüz, 2004 yılında 40 vizyoner ortak ile sekt ve Ankaramıza küresel rekabet ortamında güç birliği ve ihracat ürünlerimizin yurtdışına pazarlanmasında rekabet avantajı yaratılması amacıyla bir araya gelen ve geçen bu zaman içerisinde aynı kararlılıkla yatırımlarına devam eden şirketimiz bugün açılışı yapılacak 4milyon 250bin dolar tutarındaki yatırımıyla başta ülkemiz olmak üzere, sektöre ve Ankaramıza güç katacaktır. Ankara Lojistik ÜssüYönetimi olarak enerji konusunda ülke ekonomisine katkıda bulunduklarına değinen Gündüz, “Devreye alınan GES ileyılda 2bin ton civarında karbon salımını engellemiş, 90bin üzerinde ağacı korumuş olacağız. Ankara Lojistik Üssü olarak kuruluşumuzdan itibaren tüm yatırımlarımızda çevre ve doğayı daima ön planda tutmaya özen gösterdik. Bu çalışmalarımızla beraber yakın zamanda tesisimizin yeşil enerji belgesi almasını umuyoruz. Sektör olarak bu konuda son derece duyarlıyız. Lojistik üssü olarak araçlarımızda da Euro 5, ve Euro 6 normlarına uygun olarak yatırım yaparak karbon salınımı ve çevre konusunda ciddi bir destek sağlıyoruz” dedi. “Projede 10 Bin 926 Adet Sirius Marka Güneş Paneli Kullanıldı” Açılış töreninde konuşan ASUNİM Yönetim Kurulu Başkanı Umut Gürbüz, “ASUNİM olarak Ankara Lojistik Üssü ile ilk çalışmamız bu değil, tüm yurtdışı ürünlerimizi buraya getirip burada depoluyorduk. Antrepoumuz da buradaydı. Daha öncelerinde de ALÜYönetimi ile güneş enerjisi konularını görüşüyorduk. Danışman firma ile anlaşarak ihaleye çıktılar. Ankara Lojistik Üssü'nün çatı üzeri GES ihalesini zorlu seçim aşamalarından geçerek onlarca rakibimiz arasından kazanmış olmaktan ve başarı ile tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda yapıcı olan ve işin tamamlanması odaklı çalışan ve her zaman kurumun çıkarlarını ön planda tutan bir yönetim ile çalıştık bu bizim için mutluluk verici. Değerli yatırımcımıza projelerinde bize güvendikleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz”dedi. Ankara Lojistik Üssü projesinin, Türkiye’nin en büyük membran çatı GESi ve lojistik sektörünün de bugüne kadar yapılmış en büyük çatı GESi olduğunun altını çizen Gürbüz, “Projede 10 bin 926 adet Sirius marka güneş paneli kullanıldı. Tasarım milimetrik olarak ilmek ilmek işlendi. Projede güneşliklerden kaçıldı, projeye uygun gölge hesaplamaları Asunim’e özel yazılımlar kullanılarak yapıldı. Mühendislik çalışmalarımız Avrupa’daki ve Türkiye’deki mühendislik ekibimizin ortak çalışmaları sonucunda yapıldı. Yine güneş panellerindeki elektriği şebeke elektriğine çeviren 42 adet 110’luk SMA marka inverter kullanıldı. İnverterlerin hepsi farklı binalarda bulunan çatıların altına kuruldu ve inverterlerden bağlantı noktalarına kazılarla gidildi. Bu bağlantıyı sağlamak için 260 bin metre Studer marka Beta Flam teknolojili DC kablo kullanıldı. 2bin evin elektriğini temiz enerjiden sağlamak için bizimle beraber 200 kişinin üzerinde iolan montaj ve elektrik ekibi çalıştı ve bu projeyi de başarıyla teslim ettik” dedi. Ankara Lojistik Üssü, yaptığı yatırım ile güneş enerjisinden elektrik üretimi sağlarken, aynı zamanda karbon emisyonunun azalmasına da büyük katkıda bulunacaktır. Santralin bakım onarım faaliyetleri de ASUNIM’in iştirak firması olan MAXIMA Enerji tarafından yürütülecek.

9 yeni enerji • KASIM - ARALIK 2022 7. Pil Teknolojileri Çalıştayı, ASPİLSAN Enerji’nin Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi ASPİLSAN Enerji’nin ev sahipliğinde bu yıl yedincisi düzenlenen Pil Teknolojileri Çalıştayı’nda dünyadaki enerji krizinde alternatif çözümler döngüsel ekonomi çerçevesinde ele alındı. Çalıştay sektörde söz sahibi kurum, kuruluş ve şirketlerin temsilcileri ile seçkin üniversitelerden akademisyenleri buluşturdu. 31 Ekim - 1 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenen 7. Pil Teknolojileri Çalıştayı’nda “enerji krizi ve kaynak yönetimi”, “teknolojideki gelişmeler ve alternatif enerji çözümleri”, “pil geri dönüşümünün önemi ve kaynak tedarikindeki anlamı” olmak üzere üç ana temada on iki ayrı panel düzenlendi. ASPİLSAN Enerji tarafından yedinci kez düzenlenen pil teknolojileri çalıştayına ilişkin açıklama yapan ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy şunları söyledi: “Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir kuruluşu olan ASPİLSAN Enerji olarak 41 yıldır çalışmalarımızı ülkemizin teknoloji ve yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşabilmesini sağlamak adına yürütüyoruz. Bu kapsamda da pil ve batarya konusunda bir ekosistem oluşturarak sektörün tüm paydaşlarını aynı platform etrafında toplama misyonuyla artık geleneksel hale gelen pil teknolojileri çalıştayımıza oldukça önem veriyoruz. Çalıştayı Her Yıl Daha da Büyüyen Bir Katılımla Düzenliyoruz Ülkemizin ve savunma sanayimizin enerji ihtiyaçlarının karşılanması için tüm faaliyetlerimizi; her daimyenilikçi yaklaşımlarla, çizdiğimiz stratejiden çıkmadan ve geleceğin teknolojilerine öncü olacak şekilde yürütme hedefindeyiz. Bu kapsamda da pil teknolojileri alanında, Ar-Ge ve üretimin yanı sıra inovatif yaklaşımlar anlamında da sektörün öncüsü ve referans noktası haline geliyoruz. Batarya ve pil teknolojileri, günümüzün en öncelikli konuları arasında bulunuyor. Bundan dolayı da hem ulusal hem uluslararası çapta her geçen yıl daha da büyüyen bir katılımla çalıştayımızı düzenliyor olmak bize ne kadar doğru bir rotada ilerlediğimizi gösteriyor. Pil teknolojileri çalıştayımız sektörün ve dünya gündeminin nabzını tutan içeriklerle ekosisteme yön verecek fikirlerin belirlenmesi anlamında önem arz etmektedir. Ülkemizin Enerjisine Güç Katacak Lityum İyon Pil Tesisimiz Üretime Başladı ASPİLSAN Enerji olarak Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde 2020 yılı ekim ayında temeli atılan lityum iyon pil üretim tesisimiz 2022 yılı haziran ayında seri üretime geçmiştir. Tesisimiz yaklaşık 1,5milyar liraya tamamlanmış olup Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Millî Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar, Sanayi veTeknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, SSB ve TSKGV Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılarımız Sayın Hasan Büyükdede ve Sayın Çetin Ali Dönmez ileTürk Silahlı Kuvvetlerini GüçlendirmeVakfı Genel Müdürü Sayın Sadık Piyade fabrikanın kurulmasına büyük katkı sağlamışlardır. ASPİLSAN Enerji lityum iyon pil fabrikamız stratejik bir tesis olup Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve özel sektördeki pek çok kurumun önemli bir ihtiyacı olan pil ve bataryaların yerli üretimiyle ilgili çok önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Bu yerlileştirme ve millileştirme açısından çok kritik bir sürecin geride bırakıldığı bir aşamadır. Dünyada yaşanan enerji krizinde pil ve batarya açısından ülkemizin yurt dışına bağımlılığını ASPİLSAN Enerji olarak asgari seviyeye indireceğiz. Fabrikamızda üretilen silindirik pillerin özellikle savunma sanayinde, telsizlerde, taşınabilen her türlü sistemde, sivil alanda elektrikli süpürgelerden elektrikli bisikletlere, telekomünikasyon sektöründen enerji depolama sistemlerine, elektrikli araçlara kadar kullanıldığını belirtmek isterim. Türkiye Pil Ülkesi Olması Yolunda Hızla İlerliyor Türkiye pil ülkesi olma yolunda hızlı adımlar atmıştır ve pilin ham maddelerinin de ülkemizde üretilmesine yönelik ciddi bir çalışma yürüttüğümüzü de söyleyebilirim. Bu konuda çalıştayımızda tartışılmış ve çok kısa zamanda ne kadar önemli bir mesafe aldığımız da bu çalıştayda görülmüştür. Geri kazanımda da firmalarımız hızla ilerlemektedir. Şarj edilebilir pilinTürkiye'de üretilmesinin diğer teknolojilerin de hızla gelişmesine katkı sağlayacak olması ve bunun ülkemizin teknoloji anlamındaki bağımsızlığında da ciddi rol oynayacaktır. Bu kapsamda Ar-Ge çalışmalarımıza son hızla devametmekte olupdevletimizindesteği ile deASPİLSANEnerji’yi dünyanın sayılı pil üreticilerinden biri haline getirme gayretinde olduğumuzu ifade etmek isterim.”

10 yeni enerji • KASIM - ARALIK 2022 Haber AydemYenilenebilir Enerji’nin Yılın İlk İki Çeyreğindeki Finansal Yükselişi Üçüncü Çeyrekte de Devam Etti Aydem Yenilenebilir Enerji, 2022 yılı ilk 9 aylık konsolide finansal raporunu, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre gelirini 3 kattan fazla artırarak 3 milyar 1 milyon TL’ye çıkaran Aydem Yenilenebilir Enerji, FAVÖK’ünü de geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 338’lik artışla, 2 milyar 794 milyon TL’ye yükseltti. Şirket, yılın ilk çeyreğinden itibaren devam eden finansal yükselişini üçüncü çeyrekte de sürdürdü. Ömer Fatih Keha: “Yılı Finansal Yükseliş ile Tamamlayacağız” Üçüncü çeyrek verilerini değerlendiren AydemYenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, “İlk 9 ayda geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 231’lik artış kaydederek, 3 milyar TL’nin üzerinde gelir elde ettik. Katma değer odaklı yatırımlarımızın etkisiyle toplam aktiflerimiz, bir önceki yıl sonuna kıyasla yüzde 7 artarak 24,2 milyar TL’ye ulaştı. Etkin portföy yönetimimiz ve santrallerimizin yüksek emreamadelik seviyesi sayesinde FAVÖK’ümüz, ilk 9 ayda 2 milyar 794 milyon TL olarak gerçekleşti. Enerji üretimimizin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 üzerinde gerçekleşmesi ve yeni piyasa koşullarının etkisiyle, geçen yılın ilk 9 ayında 8 milyon TL olan net kârımızı bu yıl yaklaşık 906 milyon TL’ye çıkardık. 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla dolar cinsinden yapılan hesaplama sonucu, net finansal borcumuzun yıllık FAVÖK’ümüze oranı da 3,1 seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiğimiz sonuçlar, ilk iki çeyrekteki hızlı yükselişimizi pozitif yönde destekler nitelikte. Başarılı sonuçlarımız yılın son çeyreğindeki performansımıza da katkı sağlayacak; yılı finansal yükselişle tamamlayacağız” diye konuştu. Geçen Senenin Aynı Dönemine Göre Enerji Üretimini Yüzde 38 Artırdı Ömer Fatih Keha, şirketin üretim performansına ilişkin olarak, “Üçüncü çeyrekte enerji üretimimiz 2.024 GWh’ye ulaştı. 2021 yılı ilk 9 ayına göre üretim performansımızda yüzde 38 artış sergiledik. İlk 9 ayda geçen yılın toplamındaki 1.793 GWh’lik üretimimizin ise yüzde 13 fazlasını gerçekleştirdik” dedi. “Yatırım Çalışmalarımız Son Sürat Devam Ediyor” Uşak RES’te yapımı devam eden hibrit güneş santrali yatırımı ve yine aynı santralde planlanan 102 MW’lık rüzgâr kapasite artışı projesiyle ilgili bilgiler paylaşan Keha, “Yeni piyasa koşulları ve hibrit yönetmeliği, kapasite artışı projelerindeki fizibilitenin önceki yıllara göre daha olumlu bir tablo çizmesine katkı sağladı. Bununla birlikte kapasite artışı yatırımları, daha avantajlı bir yatırım fırsatına dönüştü. 2023 yılı sonuna kadar kurulu gücümüzde yüzde 35 büyüme hedefi doğrultusunda çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Büyüme hedefimizin ilk lokasyonu olan Uşak RES’te, Türkiye’nin en büyük hibrit güneş santrali kurulumumuz devam ederken; 102 MW’lık rüzgâr kapasite artışı projemizde de saha çalışmalarımıza başladık. 2023 sonuna kadar Uşak’taki 61,5 MW rüzgâr enerji santrali gücümüzü, 200 MW’a çıkarmış ve 100 MW hibrit güneş enerji santrali ile birlikte toplam 300 MW’lık bir tesis haline dönüştürmüş olacağız. Verimli teknolojik imkânları kullanarak Uşak’taki hibrit güneş santrali projemizi, 2022 yılı sonunda faaliyete almayı planlıyoruz. Eurobond tahvil ihracında yaptığımız geri alımlarımız üçüncü çeyrekte de devam etti. 30 Eylül itibarıyla 39 milyon 187 bin ABD doları nominal değerdeki şirketimizin Eurobond’larını geri alarak borç maliyetimizi de azalttık. Devam eden Eurobond geri alımlarımızın güncel tutarı ise 45 milyon 789 bin ABD dolarına ulaştı”diye konuştu. Jose Luis Blanco, İzmir’de Bulunan Nordex Servis ve Teknik EğitimMerkezi’ni Ziyaret Etti Nordex Grup CEO’su Jose Luis Blanco, Nordex Grup Avrupa CEO’su İbrahim Özarslan ve CPO Wim Geldhof ve Chief Service Officer Miguel Ezpeleta İzmir’de bulunan Nordex Servis ve Teknik Eğitim Merkez’ini ziyaret etti. Nordex Servis ve Teknik Eğitim Merkezi bünyesinde rüzgar türbin ekipmanlarının, eğitim simülatörlerinin ve onaylı GWO (Global Wind Organisation) eğitim sağlayıcısının yer aldığı birçok eğitimle hemTürkiye’de hemde Avrupa’da Nordex Grup içi ve Nordex Grup dışında bulunan bir çok paydaşa sertifikalı eğitimler verilmektedir. Nordex Grup heyeti, bu ziyaretleri sonrasında kanat ve kule üretiminin yapıldığı Menemen TPI Kompozit kanat fabrikası ile Aliağa İzmir CS Wind Kule fabrikasını ziyaret etmiştir. Nordex’in Türkiye’de yer alan kule, kanat, ankaraj ve jeneratör yerli üretimleri hem Türkiye pazarında hem de global pazarda her geçen yıl artarak devam etmektedir. Nordex Grup heyeti ziyaretinde Türkiye pazarı ve Avrupa pazarı için hem üretim kapasitelerinin arttırılması hem de yeni ürünler için yatırım görüşmelerini gerçekleştirdi. 2022 yılında Nordex Grup’un tüm dünyadaki projeleri için Türkiye’deki ekipman üreticileri toplam 130 bin ton 551 adet kuleyi ve 635 set kanadı Türkiye’de üretimini tamamlayarak ihracatını gerçekleştirmiştir.

11 yeni enerji • KASIM - ARALIK 2022 Band Turizm, CK Enerji Aracılığı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) Sahibi Oldu Üniversiteler Güneş Enerjisi İdeathonu’nda Yarıştı Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerjinin önemi her geçen gün artarken karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen Band Turizm A.Ş., CK Enerji ile iş birliğine giderek Acanthus Cennet Barut Collection ve Lara Barut Collection otelleri için Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) aldı. CK Enerji aracılığı ile aldığı sertifika sonrasında Akdeniz Bölgesi’ndeki iki otelinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanacak olan BAND Turizm, ilk yıl 4 milyon 720 bin kg karbondioksit miktarına (CO2) eşdeğer salınımını önlemeyi planlıyor. Bu sertifika ile iki otel yıllık 10 milyon kWh’lik elektrik tüketimlerini yeşil enerjiden sağlamış alacak. “I-REC Sertifikası ile Rekabet Avantajına Sahip Olacaklar” Lara Barut Collection’da düzenlenen törende, otellerin I-REC sertifikalarını takdim eden CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç, dünya genelinde yenilenebilir enerjinin payının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, “CK Enerji olarak biz de doğayı ve gelecek nesilleri korumak adına yeşil enerjiyi çok önemsiyoruz. Doğaya duyarlılığıyla Güneş Enerjisi İdeathonu, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü’nde 22- 23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ülkemizin temiz enerji sektöründe üretim merkezi haline gelmesini ve İzmir’in temiz enerji ve temiz teknoloji sektöründe akıllı uzmanlaşmasını sağlamayı amaçlayan BEST For Energy Projesi kapsamında düzenlenen “BEST For Solar” isimli fikir maratonunu PVRefaCE Takımı “KRİSTAL SİLİSYUM FOTOVOLTAİK PANELLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ” isimli projesi ile kazandı. Etkinliğin ilk gününde, ODTÜ GÜNAM Başkanı Prof. Dr. Raşit TURAN, Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil DEMİRDAĞ, Enerjisa Üretim İşletme Mühendisi Çiğdem AYYILDIZ, Enisolar Şirket Müdürü Enis FAKIOĞLU ve HSA Enerji Satış ve Pazarlama Direktörü Mehmet AYBAŞ güneş enerjisi ve önemi konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Katılımcılar 24 saat boyunca yenilikçi fikirler bilinen, çevre dostu BAND Turizm’in iki tesisini yeşil enerjiye kavuşturmaktan ve buna aracılık etmekten büyük bir mutluluk duyduk. 2030 AB Yeşil Mutabakatı ve 2050 yılı Sıfır Karbon hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’nın (I-REC) öneminin gün geçtikçe artacağı biliniyor. I-REC’e sahip olan bu iki otelimizin ulusal ve uluslararası pazarda kendilerini daha iyi konumlandıracağına ve önemli bir rekabet avantajına sahip olduklarına inanıyoruz” diye konuştu. “Yeşil Enerji Sertifikasını Akdeniz Bölgesi’nde İlk Alan Oteller Olmak Gurur Verici” Acanthus Cennet Barut Collection Genel Müdürü Halil Özcan da, “Grubumuzun ilk oteli olan Acanthus’ta, markamıza ve bölgemize ilham veren birçok yeniliği hayata geçirdik. Yeşil Enerji Sertifikası’nı ilk alan oteller olmak bizim için gurur verici bir adım. Markamızın değerleri arasında yer alan doğa, gönülden sahiplendiğimiz ve koruduğumuz bir unsur. Çevreye verdiğimiz önemi yansıtan projeleri hayata ve uygulanabilir çözümler üretmek için takımlar halinde çalışırken, sektör firmaları ve akademisyenler de mentorluk desteği ile takımlara katkı sağladı. Etkinliğin ikinci gününde Ideathon yarışmasına katılan 11 farklı üniversiteden 15 ekibin, kolay erişime ve yüksek enerji potansiyeline sahip olan güneş enerjisinin kullanımının arttırılması amacıyla hazırladığı yenilikçi projeler jüri değerlendirmesine sunuldu. Birincilik ödülünü PVRefaCE Takımı “KRİSTAL SİLİSYUM FOTOVOLTAİK PANELLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ”projesi ile, ikincilik ödülünü Powea takımı “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROBLEMLERİNE SÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER” projesi ile ve üçüncülük ödülünü Alternatif Vizyon takımı “YENİ NESİL SERA” projesi ile kazandı. Kazanan takımlara ödülleri Ege Ünivergeçirmeye devam edeceğiz’’ değerlendirmesinde bulundu. Lara Barut Collection Genel Müdürü Cem Karacan ise geniş yeşil alanlara sahip olan otellerinin ilk açıldığı 2005 yılından bu yana çevreyi odağına alarak hizmet sunduğuna işaret ederek şunları söyledi: “Yeşil Enerji Sertifikası ile bu konudaki çalışmalarımıza bir yenisini daha eklemiş olduk. Teknolojiye yatırım yaparak gereksiz tüketimden kaçınıyoruz. Hedef pazarlarımızın çevre konusunda bilinçli olmaları bize otel içi uygulamalarımızda avantaj sağlıyor. Akdeniz Bölgesi’ninYeşil Enerji Sertifikası’nı alan ilk otelleri olduğumuz için mutluyuz. Bölgemizde yeni bir hareketi tetikleyerek çevreye fayda sağlayacağımızı biliyoruz.” sitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet ERSAN, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ceylan ZAFER ve ODTÜ GÜNAM Müdürü Tayfun HIZ ve tarafından verildi.

12 yeni enerji • KASIM - ARALIK 2022 Haber Enerji Sektörünün Temsilcileri EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nda Bir Araya Geldi Enerjinin kalbi yine EIF’te attı, yerliyabancı enerji firmaları, alım heyetleri, enerjisini “yeşil”e döndürerek geleceğe yatırım yapmak isteyen herkes, kamunun değerli temsilcileri, değerli basın mensupları bu yıl da 15’inci kez EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nda İstanbul Fuar Merkezi’nde bir araya geldi. Türkiye’nin enerjide “HUB”olma hedefinde güneş ve rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerji teknolojileri üreten yerli sanayicimiz de kapasite artışlarını EIF’te sipariş sözleşmelerine çevirdi. 15’inci kez EIF Dünya Enerji Kongresi Onursal Başkanlığını bu yıl EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz yaptı. "Enerji Gündemin En Önemli Maddesi" EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz, “Bilindiği üzere pandemi sonrası Dünya’daki enerji ihtiyacı ve değişen diplomatik dengeler enerjiyi Dünya’da bir numaralı gündem maddesi yapmıştır. Günümüzde, Ülkeler sürdürülebilir kalkınma için bir taraftan enerji ihtiyaçlarını karşılamak zorundayken diğer taraftan da iklim değişikliğine ilişkin tedbirleri almak durumundadırlar. Başta ekonomik krizler olmak üzere pek çok sosyal, politik ve güvenlik sorunlara neden olabilecek güce haiz olan enerji sektörünün, ülkelerin gelecek planlamalarında en başlıca bileşen olduğu gerçeği bütün açıklığı ile ortadadır. Bu noktada, enerji piyasalarındaki son gelişmelerin tartışıldığı, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda uzman, yönetici ve firmanın iştirak ettiği EIF 15. Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı çerçevesinde gerçekleştirilen değerli Kongre’nin de onursal başkanlığını yapmaktan mutluluk duydum. Bu önemli etkinlikte, enerji sektörünün tüm temsilcilerini birarada görmek bizim de enerjimizin ne kadar yüksek olduğunu gösterir, bundan dolayı da onur duyduk” dedi. Türkiye’nin en büyük karma enerji fuarı EIF, yenilenebilir enerji ağırlıklı olmak üzere bu yıl 300’e yakın firmanın katılımı ile 15’inci kez lokasyonunu İstanbul’a taşıyarak çok daha geniş yabancı ve yerli heyet katılımı ile düzenlendi. “Enerji Komponentlerinin de ‘Hub’ı Türkiye” EIF Dünya Enerji Kongresi’ni düzenleyen Domino Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek , “Türkiye’nin özellikle güneş ve rüzgar enerjisinde komponent üretimindeki gücü ve potansiyeli tüm dünya pazarını etkiliyor. Yüksek enerji maliyetleri, “çatı tipi GES”projelerine ilgiyi artırıyor. Türkiye’de güneş enerjisi kurulu gücü 8 bin 479 MW’yi geçerken, çatı tipi GES’lerin kurulu gücü bin MW’ı aşmış bulunuyor. Elektrik tüketimi çok yüksek sektörler başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında çatı tipi GES’lere talep katlanarak artıyor. Özellikle güneşte yerli sanayicimizin atılımları ile güneşin kurulu güç içerisindeki payı neredeyse yüzde 9’a yükseldi. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nda 300’e yakın firmamız ile yerli güneş ve rüzgar enerjisi başta olmak üzere enerjide yetenek, işgücü, mühendislik başta olmak üzere tüm üretim teknolojilerimizi sergiledik ve gördük ki artık enerjide bir “hub” olması için Türkiye’nin önünde hiçbir engel yok. 12-14 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz fuarımızda enerji sektörümüz Türkiye’nin en büyük enerji fuarına 1.500’ün üzerinde yabancı katılımcıyı ile biraraya geldi. EIF’in düzenlendiği İstanbul Fuar Merkezi’nde 3 günde 15 bini aşkın iş görüşmesi gerçekleştirildi. Türkiye’nin bir enerji hub’ı olarak özellikle yenilenebilir enerjideki yükselişi EIF’te Kongre’lerinde sunum ve raporlarla açıklandı. Türkiye’nin yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminde başı çeken güneş ve rüzgar sektörü fuarın da yıldızıydı. Türkiye’nin yerli üretim fotovoltaik panellerinin üstün teknolojisi, yıllık fovotoltaik panel üretim gücünün yükselişi ve enerji sanayicimizin atılımları fuarda uluslararası katılımcılardan yüksek takdir topladı. Yenilenebilir ve temiz enerji sektöründe faaliyet gösteren; makine, ekipman, komponent ve aksam üreten firmaları yaptıkları ihracatları her geçen yıl artırmak üzere teknoloji ve AR-GE’ye yaptıkları yatırımı tüm dünya ile fuarlarımızda paylaşmaktalar. EIF olarak ticari heyetlerin katılımlarını her geçen yıl artırdığımız için mutlu ve gururluyuz” dedi. Sırada EIF Enerji Fuarı Gaziantep Var Enerjinin her alanında firmaları birarada görebilme imkanını artık her yıl İstanbul’da sağlayacak olan EIF’in artık çok büyüdüğünü ve katılımcı firmaların çok memnun kaldıklarını gördüklerini belirten Murat Dilek, “Bu yıl fuarımıza 300 firma katıldı. Bu firmaların yüzde 30’unu yabancı firmalar oluşturdu. Fuar alanımızı 40 binmetrekarede kurduk. Türkiye’nin en büyük enerji fuarı bu anlamda. Türkiye’nin bir yansıması olarak fuarımızda güneş enerjisi firmalarımız ağırlıkta. Türkiye enerji piyasasının bir fotoğrafını çekmek istiyorsanız EIF’e katılın diyoruz. 16 ülkeden ticari heyetlerimizi fuarımızda ağırladık. Çokuluslu iş birliklerinin yapıldığı bir fuar olarak EIF yine sinerjisi en yüksek fuar oldu. EIF artık yılda bir kez İstanbul’da yapılacak. Enerji fuarı EIF bir de bu yıldan itibaren artık katılımcıların ayağına gidecek, ilk durağımız Nisan 2023’de Gaziantep olacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi uhdesinde bulunan tüm yetkili kadroların, üst düzey yetkililerin, yönetim kurullarının ve başkanlarının eşsiz ve çok kıymetli destekleri ile 26-28 Nisan 2023 tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde olacağız” dedi.

13 yeni enerji • KASIM - ARALIK 2022 Enerjisa Enerji, UNDP ve Sabancı Üniversitesi Yeşil DestinasyonModeli için Güçlerini Birleştirdi Enerjisa Enerji, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Üniversitesi enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir turizm uygulamalarıyla Küçükköy’de yeşil destinasyon modeli oluşturmayı amaçlayan 18 aylık ortak çalışmanın sonuçlarını bugün duyurdu. 10milyon liralık yatırımla tamamlanan SENTRUM projesi kapsamında turizm işletmeleri ve kamu binalarına yönelik enerji etüt çalışmaları gerçekleştirildi; işletmelere enerji verimli aydınlatma ve beyaz eşya desteği verildi, kamu binalarına güneş enerjisi sistemleri kuruldu ve köy yüksek hızlı elektrikli araç şarj altyapısına kavuştu. Proje kapsamında, enerji verimliliği ve güneş enerjisi santrali uygulamaları gerçekleştirilen Necmi Komili İlk ve Orta Okulu “Net Sıfır Enerjili Bina” olarak Türkiye’de ilklerin arasında yer aldı. Tüm bu çabalar, iklim değişikliğine karşı mücadelede de ölçülebilir faydalar sağladı. Enerjisa Enerji “İşimin Enerjisi” çatısı altında enerji verimli teknolojiler ve yenilenebilir enerji uygulamalarıyla bölgede yılda 15.000 kg kömür kullanımının önüne geçilerek enerji tasarrufu sağlandı. Yine yenilenebilir enerji sistemleri sayesinde yıllık ~90.000 kg miktarda karbon emisyonu engellenmiş oldu. Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi (SENTRUM) projesi, turizm sektörünün yenilenebilir enerji kaynaklarından ve diğer sürdürülebilir uygulamalardan tek destinasyonda nasıl yararlanabileceğini somut olarak ortaya koyuyor. 18 ay süren sürdürülebilir enerji temelli turizm uygulamaları ve sonuçları; Sabancı HoldingYönetimKurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı ve Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen basın toplantısında paylaşıldı. SENTRUM projesinin sonuç basın toplantısında konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Başarı Üçgeni” olarak adlandırdığı SENTRUM projesinin; Enerjisa Enerji, Sabancı Üniversitesi ve UNDP iş birliği ile yaratılmış sosyal fayda yaratan bir uygulama olduğunun altını çizdi. SENTRUMprojesininTürkiye ekonomisi için en önemli sektörlerden turizm ve enerji alanlarında bir rol model oluşturduğunu, bu bağlamda projenin başarısının yalnızca Küçükköy ile sınırlı kalmadığını ifade eden Güler Sabancı, “Yaratılan ölçeklendirilebilir, tekrarlanabilir ve sürdürülebilir turizm uygulamalarını içeren SENTRUM modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu modelin hem memleketimiz hem de dünya için bir başarı hikayesi olacağına inanıyorum. Birleşmiş Milletler’in belirlediği “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na da hizmet eden bu proje, aynı zamanda Sabancı Topluluğu’nun beş ana stratejisinden biri olan “Sürdürülebilir İşlerde Öncü Olmak” misyonunun da en somut örneklerinden biri”dedi. UNDPTürkiyeMukimTemsilcisi LouisaVinton, “Küçükköy, Türkiye'yi bu kadar sıcak bir turizmdestinasyonu yapan binlerce resimli kartpostal lokasyonundan sadece biri” dedi. “Ancak turizmin büyümesiyle birlikte çevre üzerinde artan baskı ve artan enerji kullanımı riski geliyor. Bu nedenle UNDP olarak, yaşamımızın bağlı olduğu gezegeni korurken ülke için ekonomik fayda sağlayabilecek bir yeşil turizmmodeli geliştirmek için iş birliği yapmaktan çok memnunuz” şeklinde sözlerini sürdürdü. Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı ve Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, “Enerjisa Enerji olarak misyonumuzun büyüyen Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük etmek ve daha iyi bir gelecek için sorumluluk almak olduğunu biliyoruz. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmamıza hizmet edecek çözümleri yalnızca kendi kaynaklarımızla değil, diğer paydaşları da sürece katarak hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Tam da bu nedenle UNDP, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile iş birliği içinde ve Sabancı Üniversitesi’nin değerli katkılarıyla geçen sene uygulamaya başladığımız SENTRUM projesini çok değerli ve anlamlı buluyorum.”diye açıklamada bulundu. SENTRUM projesi kapsamında yeşil destinasyon modelini oluşturmak amacıyla, Küçükköy ve çevresinin turizm kaynak değerleri belirlendi, yeşil satın alma, sürdürülebilir ulaşım, üretim ve tüketim konularında yol haritaları hazırlandı. Farklı ülkelerdeki yeşil destinasyon standartları incelenerek, Küçükköy’e uyarlanabilecek olanlar tespit edildi. Doğa ve enerji temalı alternatif bisiklet ve yürüyüş rotaları oluşturuldu. Küçükköy'de yer alan Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi ile bölgede bugüne kadar enerji verimliliği, sürdürülebilir turizm, atık yönetimi, iklim değişikliği, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda lise öğrencileri, bölge kadınları ve işletme sahiplerinden oluşan 140 kişiye eğitimler verildi. Hazırlanan toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı çerçevesinde kadınların proje aktivitelerine katılımları sağlandı. Küçükköy’de ayrıca tümpaydaşların enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı konusunda farkındalığa sahip olabilmeleri amacıyla yöre halkı, işletmeler ve ziyaretçilerin bilgi edinebilecekleri bir “Sentrum Koordinasyon Ofisi” oluşturuldu. Küçükköy’de edinilen deneyime dayanarak, “başarı üçgeni”nde yer alan ortaklar SENTRUM projesinin ikinci fazını geliştirmek ve sürdürülebilir enerji ve turizm uygulamalarını diğer destinasyonlarda uygulamak için çalışmalara devam ediyor.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==