Yenienerji | Eylül-Ekim 2023 | Sayı: 94

YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹ TEKNOLOJ‹LER‹ Eylül - Ekim 2023 • Yıl: 15 • Sayı: 94 • 25 TL • ISSN 1307-9212 • www.yenienerji.com www.dogayay n.com ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ Atık Plastikten Kendi Maliyetini Karşılayan Yeşil Hidrojen Üretiminin Bir Yolu Bulundu Gel şmekte Olan Pazarlar, Yen leneb l r Enerj Yatırımlarında Yangın R sk n Daha Çok Önems yor ANALIZ Jeolojik Hidrojen, Enerji İhtiyacımız için Yeşil Bir Çözüm mü?

Sizin Dilinizi Konuşuyoruz Dergiler | Teknik Kitap Yayıncılığı | Kurumsal Yayınlar Web Seminer Yönetimi | E-Posta Pazarlama Dijital Reklamlar | Konvansiyonel Reklamlar Ali Nazime Sok. No:30 Koşuyolu, Kadıköy - İstanbul Tel: (0216) 327 80 10 Faks: (0216) 327 79 25 www.dogayayin.com Tesisat ürünleri pazarlama dergisi ISK sektörünü yurtdışında tanıtan dergi Yerel yönetimlere yeni yaklaşımlar Yenilenebilir enerji teknolojileri dergisi ISK sektörünün uygulama dergisi ISK sektörünün en çok okunan dergisi

Ön baraları olmayan yepyeni panel tasarımı, obsidyen siyah renk seçeneği mevcuttur. LONGi HPBC technology tarafından geliştirildi. longi.com + Yüksek verimliliğe sahip hücreler + Olağanüstü performans + Estetik görünüm + Güvenlikte pazarın öncüsü Explorer Hi design revolution! Stil: Obsidyen Siyah (siyah arka panel) - istek üzerine, Yıldızlar (beyaz arka panel) - standart Model: 54c, 66c, 72c

içindekiler eylül - ek m 2023 Atık Plastikten Kendi Maliyetini Karşılayan Yeşil Hidrojen Üretiminin Bir Yolu Bulundu Jeolojik Hidrojen, Enerji İhtiyacımız için Yeşil Bir Çözüm mü? 30 22 26 GÜNCEL Google, Güneş Enerjisi Kullanımını Yaygınlaştırmak için Geniş Veri Tabanını ve Yapay Zekayı Kullanıyor 28 GÜNDEM Avrupa Parlamentosu Üyeleri Yenilenebilir Enerji Kullanımını Artırma Planlarını Destekledi 30 TEKNOLOJİ Atık Plastikten Kendi Maliyetini Karşılayan Yeşil Hidrojen Üretiminin Bir Yolu Bulundu 04 HABERLER 22 ANALİZ Jeolojik Hidrojen, Enerji İhtiyacımız için Yeşil Bir Çözüm mü? 24 ARAŞTIRMA Gelişmekte Olan Pazarlar, Yenilenebilir Enerji Yatırımlarında Yangın Riskini Daha Çok Önemsiyor

Yen leneb l r Enerj Teknoloj ler Derg s editör www.yenienerji.com www.dogayayin.com 7 Eylül'de kutlanan “Uluslararası Mavi Gökyüzü için Temiz Hava Günü” öncesinde BM Genel Sekreteri António Guterres “Yenilenebilir enerjiye geçiş, insanlığın hayatta kalmasını güvence altına almanın anahtarıdır; çünkü yenilenebilir enerji olmadan gelecek olamaz" dedi. Rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir teknolojiler çoğu durumda iklim değişikliğine neden olan fosil yakıtlardan daha ucuz olmasına rağmen, dünya gündeminde enerji sistemlerinin yenilenebilir enerjiye dönüşümüne öncelik verilmesi gerekiyor. Bu dönüşümün nasıl hızlandırılabileceğine dair beş yol öneriliyor. Enerj sübvans yonlarının fos l yakıtlardan yen leneb l r enerj ye kaydırılması: Fosil yakıt sübvansiyonları, dünyanın yenilenebilir enerjiye geçişini engelleyen en büyük mali engellerden biridir. Uluslararası Para Fonu (IMF), yalnızca 2020 yılında fosil yakıt endüstrisini sübvanse etmek için 5,9 trilyon dolar harcandığını açıkladı. Bu rakama, fosil yakıtların başlangıç maliyetine dahil edilmeyen sübvansiyonlar, vergi indirimleri, sağlık ve çevre zararları da dahil. Bu, günde yaklaşık 11 milyar dolar anlamına geliyor. İşte bu sübvansiyonların yenilenebilir enerjilere aktarılması gerekiyor. Yen leneb l r enerj ye üç kat yatırım gerek yor: 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak için 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjiye yılda tahminen 4 trilyon dolar yatırım yapılması gerekiyor. Net sıfır, atmosfere yayılan karbon ile atmosferden uzaklaştırılan karbon arasındaki dengenin sağlanmasını tanımlayan terimdir. Yenilenebilir kaynaklara yapılan yatırım, fosil yakıtların sübvansiyonuna kıyasla önemli ölçüde daha düşük maliyetli olacaktır. Yalnızca kirliliğin ve iklim etkisinin azaltılması için 2030 yılına kadar dünyayı yılda 4,2 trilyon dolara kadar yatırım kurtarabilir. Yen leneb l r enerj teknoloj ler küresel b r kamu malı olması önem taşıyor: Yenilenebilir enerji teknolojilerinin küresel bir kamu malı olması, yani sadece zenginlerin değil herkesin erişebilmesi için, fikri mülkiyet hakları engelleri de dahil olmak üzere bilgi paylaşımı ve teknoloji transferinin önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Komponentlere ve ham maddelere küresel er ş m n y leşt r lmes gerek yor: Yenilenebilir enerji sistemi komponentlerinin ve hammaddelerinin güçlü bir şekilde tedarik edilmesi oyunun kurallarını değiştiriyor. Rüzgâr türbinleri ve elektrik şebekeleri inşa etmek için gereken minerallerden elektrikli araç üretimine yönelik unsurlara kadar tüm temel bileşen ve malzemelere daha yaygın erişime ihtiyaç var. Üretim kapasitesinin küresel düzeyde genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi önemli bir uluslararası koordinasyon gerektirir. Eğitim, araştırma ve inovasyon ile ekosistemleri koruyan sürdürülebilir uygulamalar yoluyla tedarik zincirleri oluşturmaya yönelik teşvikler de dahil olmak üzere daha büyük yatırımlara ihtiyaç var. Yen leneb l r enerj teknoloj ler ç n yasal zem n reformu gerek yor: Küresel işbirliği ve koordinasyon kritik öneme sahip olmakla birlikte, yenilenebilir enerji projelerini düzene koymak ve hızlandırmak, özel sektör yatırımlarını katalize etmek için yasal çerçevenin acilen yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Yenilenebilir enerjiye geçiş için teknoloji, kapasite ve fonlar mevcut, ancak yatırımları hem hayata geçirebilmek hem de teşvik etmek için piyasa risklerini azaltacak ve aynı zamanda uzun bürokratik işlemleri önleyecek politikalar uygulamaya konulmalı. Ulusal eylem planlarında, küresel sıcaklıklardaki artışı sanayi öncesi seviyelerin 1,5°C üzerinde sınırlama hedefiyle uyumlu yenilenebilir enerji hede eri belirlenmelidir. Bunu başarmak için, yenilenebilir enerji kaynaklarının küresel elektrik üretimindeki payının bugünkü yüzde 29'dan 2030'a kadar yüzde 60'a çıkması gerektiği tahmin ediliyor. Kaynak: UN News Yeni Enerji “Yen leneb l r enerj olmadan gelecek olamaz” Sahibi Asrin Bakır Gerçek [email protected] Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dr. Oya Bakır [email protected] Dijital Teknolojiler Danışmanı Cenk Gerçek [email protected] Reklam Grup Başkanı Asrin Bakır Gerçek [email protected] Reklam Müdürü Merve Koç [email protected] Grafik Tasarım Elif Cankan Ulaştırma ve Dağıtım Yavuz Erdoğan Yayımlayan Doğa Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Yeri Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu 34718 Kadıköy / İSTANBUL Tel: (0216) 327 80 10 pbx Faks: (0216) 327 79 25 www.dogayayin.com ISSN: 1307-9212 2023 © Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. Yıllık Dijital Abone Bedeli: 125 TL. Baskı ve Cilt ŞAN OFSET MATBAACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Hamidiye Mah. Anadolu Cad. No: 50 Kağıthane/İstanbul Tel: 0212 289 24 24 Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır. Basın Kanunu’na göre yerel süreli yayındır.

4 yeni enerji • EYLÜL - EKİM 2023 Haber Borusan EnBW Enerji ve Petrol Ofisi Grubu, Önemli İş Birliğine İmza Attı Borusan Holding ve Energie Baden-Württemberg AG’nin (EnBW) ortak girişimi Borusan EnBW Enerji, Petrol Ofisi Grubu ile Türkiye’de elektrikli araç şarj istasyon ağını genişleterek yeni bir dönemi başlatacak iş birliğine imza attı. İlk aşamada, Petrol Ofisi’nin Türkiye genelindeki 2000 akaryakıt istasyonu arasından önceliklendirilen lokasyonlarda 1 milyar TL yatırım yapılacak. Bu iş birliği kapsamında şarj edilecek araçlarla her şarj noktası yaklaşık 4500 ton karbon salımını engelleyecek. İklim ve enerji kriziyle mücadele için enerjinin yeşil dönüşümüne odaklanan, yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan portföyü ile ülkemizin yeşil enerji dönüşümünde etkin rol alan Borusan EnBW Enerji, Türkiye'nin akaryakıt ve toplam madeni yağlar sektörlerinin geleneksel lideri Petrol Ofisi Grubu ile elektrikli araç şarj hizmetine hız katacak. Gerçekleşen iş birliği ile Petrol Ofisi Grubu’nun Türkiye genelindeki 2 bin lokasyonu arasından önceliklendirilen istasyonlarda kurulum planlanan iş birliği çerçevesinde ilk aşamada, 1 milyar TL yatırım yapılacak. İstasyonlarda kullanılacak ve yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı yüksek hızlı şarj cihazları ile elektrikli araçlarda batarya doluluk oranı 30 dakika içerisinde yüzde 80’e ulaşabilecek. Bu iş birliği kapsamında şarj edilecek araçlarla her şarj noktası yaklaşık 4500 ton karbon salımını engelleyecek. Yapılan iş birliği kapsamında başlatılacak olan istasyon dönüşümleri, Türkiye çapında belirlenen trafik yoğunluğu, üniteler ve istasyonlar arası mesafe, müşterilere sunulan ek hizmetler gibi kriterlere göre önceliklendirilerek belirlenecek. Borusan EnBW Enerji tarafından sağlanan, Türkiye’deki bütün elektrikli araç sahiplerinin kullanımına açık olan yüksek verimli hızlı şarj noktalarının Petrol Ofisi’nin yaygın istasyon ağında bulunması sayesinde kullanıcıların menzil endişesi de ortadan kalkacak. Elektr kl şarj ağı alanında yapılan büyük ve kapsamlı ş b rl ğ Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar, tüm iş süreçlerini karbon nötr olma hedefi ile ele aldıklarını belirtirken, yenilenebilir enerji alanında yatırımlarına devam ettiklerini ifade etti. Kafadar, karbon salımı yüksek otomotiv sektöründe elektrifikasyon dönüşümüne liderlik eden kurumlardan biri olma hede eri doğrultusunda Borusan EnBW Enerji’nin Petrol Ofisi Grubu ile gerçekleştirdiği iş birliği hakkında şunları söyledi: “Borusan olarak günümüzü yakalamanın ötesinde geleceğin iş modellerini hayata geçirmek adına hazırlıklarımızı başlattık. Stratejimizin sac ayaklarını temel faaliyet alanlarımız, yakın faaliyet alanları ve yeni faaliyet alanları oluştururken, temel faaliyetlerimizi dönüştürüp geliştirmeyi, yakın faaliyet alanlarında güçlü yetkinliklerimizle büyüme sağlamayı, sağlam adımlarla yeni faaliyet alanlarında ilerlemeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz iş birliği büyük önem taşıyor. Ülkemizde geçtiğimiz yılın ilk 6 ayına göre bu sene yaklaşık 5 kat daha fazla elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi ve elektrikli araçlarda 2023 satış hedefi şimdiden yakalandı. Elektrikli araçlara yönelik bu talep doğrultusunda elektrikli şarj cihazlarına sahip istasyon ihtiyacının karşılanması ve elektrikli araç alımlarının teşvik edilmesi, karbon nötr bir gelecek için büyük önem taşıyor.” Kafadar şunları ekledi: “Enerji dönüşümü, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarında yatırımları önceliklendiren Borusan Grubu olarak karbon salımı yüksek otomotiv sektöründe elektrifikasyon dönüşümüne liderlik eden kurumlardan biri olmayı amaçlıyoruz. Enerji, iklim teknolojileri ve mobilite odak alanımıza değer yaratmak adına yatırımlar gerçekleştirirken Borusan EnBW Enerji şirketimiz ana iş kolunda büyümeye devam edecek. Türkiye’nin en yaygın akaryakıt istasyon ağına sahip, Petrol Ofisi gibi köklü bir kuruluş ile güvenilir ve uzun yıllar devam etmesini beklediğimiz böyle bir süreci başlatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her anlamda sürdürülebilirliği sağlamanın en önemli hedef haline geldiği bu dönemde gerçekleştirilen bu çok değerli iş birliğinin ülkemizin 2053 yılı net sıfır emisyon yolculuğunda ve dünyamızın sürdürülebilirliğini sağlamada önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz.” Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu: “Biz Petrol Ofisi Grubu olarak Türkiye’nin tüm kılcallarında; havada, karada ve denizde olmak üzere enerjinin kesintisiniz yayılımı için dev bir altyapı ekosistemi olarak yol alıyoruz. Sürekliliği esas alan, vizyoner ve günlük yaşamın ihtiyaçlarına yanıt verebilen bütünleşik altyapı yatırımlarının, gelişen teknolojinin en önemli garantörü olduğuna inanıyoruz. Bu proje de alanında güçlü markaların bir araya geldiği, nitelikli yatı-

5 yeni enerji • EYLÜL - EKİM 2023 Aydem Yenilenebilir Enerji, Yılın İlk Yarısında Kurulu Gücünü Yüzde 13,3 Artırdı Aydem Yenilenebilir Enerji, 2023 yılı ilk yarısında devreye aldığı hibrit GES ve rüzgâr kapasite artışı projeleri ile birlikte kurulu gücünü yüzde 13,3 artırarak 1.156 MW’a çıkardı. 2023 yılı ilk yarısı itibarı ile 1 milyar 718 milyon TL faiz, amortisman ve vergi öncesi kârlılık (FAVÖK) elde eden Aydem Yenilenebilir Enerji’nin varlık büyüklüğü 37,1 milyar TL’ye yükseldi. 2023 yılı ilk yarısında ve devam eden süreçte Eurobond ve hisse geri alımlarını sürdüren Aydem Yenilenebilir Enerji, bugüne kadar 70 milyon ABD Doları nominal değerde Eurobond geri alımını gerçekleştirdi. Sene başından bu yana sürdürülen pay (hisse) geri alımları ise 6 milyon 105 bin 26 adete ulaştı. Şirketin 2023 yılı ilk yarısına ilişkin finansal verilerini aktaran Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, “Katma değer odaklı yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Toplam akti erimiz yılın ilk yarısında 37,1 milyar TL’ye ulaştı. Santrallerimizde koruduğumuz yüksek emreamadelik seviyemizin yanı sıra etkin portföy yönetimimiz ile birlikte yılın ilk yarısında FAVÖK’te, 1,7 milyar TL’ye ulaştık” dedi. rıma odaklanan, uzun vadeli ve ilgili tüm paydaşlara gerçek fayda sağlayacak kıymetli bir iş birliği. Sayısı 2 bine yaklaşan istasyonlarımız ve entegre süreçlerimiz sayesinde, elektrikli araç pazarındaki menzil ve erişim sorununu ortadan kaldırarak piyasadaki en kaliteli şarj teknolojisini tüm Türkiye’de erişilebilir hale getirmeyi hede iyoruz. 1,5 milyon ton karbon salımını engelleyerek hem Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hede erine somut katma değer sağlayacak hem de elektrikli araçların kitlelere ulaşmasında fark yaratacağına inandığımız bu önemli iş birliğinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi. Borusan EnBW Enerji Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve EnBW Holding Aş. CEO’su Dr. Buğra Borasoy ise şunları ekledi: “EnBW, Almanya’da hızlı elektrikli şarj ağında pazar lideri konumunda. Artan elektrikli araç satışlarıyla, Almanya piyasasının potansiyelini kısa sürede yakalayacağına inandığımız Türkiye piyasasında EnBW, Borusan EnBW Enerji’nin yaptığı yatırımları destekliyor. Petrol Ofisi Ömer Fat h Keha: “Yılın k nc yarısında devreye alacağımız yatırımlarımızla üret m m z daha da artırmayı hede yoruz” Yılın ilk yarısında hibrit GES ve rüzgâr kapasite artışı kapsamında 9 türbinin devreye alınmasının üretime olumlu yansıdığına dikkat çeken Keha,“Şubat ayında Türkiye’nin en büyük hibrit GES’ini ve haziran ayında ise Türkiye’nin en büyük mor kanatlı 9 türbinini Uşak’ta bakanlık kabulü ile birlikte faaliyete alarak, mevcut kurulu gücümüzü 136,15 MW artırdık. Devreye aldığımız yatırımlar sonrası portföyümüzün toplam kurulu gücü 1.156 MW’a ulaştı. Bu bağlamda yılın ikinci yarısında peyderpey devreye almayı planladığımız 60 MW kurulu güce sahip rüzgâr kapasite artışı projelerimiz ile birlikte üretimimizi daha da artırmayı hede iyoruz” dedi. iş birliğinin de bu alandaki önemli adımlarımızdan biri olduğunu düşünüyoruz.” Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı ise; “Borusan EnBW Enerji olarak yenilenebilir enerjiye odaklanan temiz enerji üretimi ile ülkemizin ve dünyanın sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Halihazırda, Türkiye’nin en büyük RES/GES hibrit tesisi kapsamında 94 MWp GES yatırımını sürdürüyor, iki yeni RES yatırımı için hazırlıklarımızı tamamlıyor ve depolamalı RES yatırımılarımızın geliştirme faaliyetlerini yürütüyoruz. Ayrıca orta/uzun vade için yeşil hidrojen, deniz-üstü RES tesisleri de odağımızda yer alıyor. Bu doğrultuda mevcut iş alanımız yanı sıra yeni olanaklarını değerlendiriyor ve yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Otomotiv sektörünün ve e-mobilite ekseninde dönüşümü uzun süredir takip ettiğimiz bir alandı. Şirketimizin stratejik hede eri doğrultusunda adım attığımız yeni iş alanlarımızdan biri olan elektrikli araç şarj istasyonlarında yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Kısa sürede önemli bir yol kat ettik. Keha: “Borçluluğumuzu azaltmak ç n Eurobond ger alımlarına yılın lk yarısında da devam ett k.” Ömer Fatih Keha, kurdaki yükselişin finansalları etkilediğini belirterek, "Borçluluğumuzun azaltılması noktasında Eurobond geri alımlarını gerçekleştirmeye devam ettik. Bugüne kadar 70 milyon ABD Doları nominal değerde Eurobond geri alımı geçekleştirerek, şirket borçluluğunu ve faiz yükünü azalttık. 2025-2027 yıllarında ödenecek anapara ödemelerimizin de bugünden azaltılması açısından yaptığımız Eurobond geri alımlarımız oldukça stratejik bir önem taşıyor. Borçluluğumuzun daha da azaltılması amacıyla yılın geri kalanında da Eurobond geri alımlarımızı sürdürmeyi planlıyoruz" dedi. Şirketin elde ettiği gelirlerin büyük kısmının dolar bazlı olduğunun altını çizen Keha, “Eurobond anapara ödemelerinin Şubat 2025 - Şubat 2027 dönemleri arasında gerçekleşecek olması ve ilgili periyot içerisinde elde etmeyi planladığımız döviz gelirleri sayesinde, TL'deki değer kaybının operasyonel nakit akışımıza olumsuz etkisinin olmayacağını öngörüyoruz" diye konuştu. Petrol Ofisi ile yaptığımız bu iş birliğinin Türkiye’nin gelişmekte olan elektrikli araç şarj ağına önemli katkı sağlayacağına inanıyor, her iki şirkete de hayırlı olmasını diliyoruz.” Petrol Ofisi Grubu Perakende Direktörü Yiğit Meral de “Petrol Ofisi Grubu yalnızca Türkiye’nin en geniş akaryakıt dağıtım ağı değil aynı zamanda da ülkenin en büyük perakende zincirlerinden biri. Bu ölçeğimiz misafirlerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılarken bize kritik bir avantaj sunuyor ki biz de bu avantajı katma değerli proje ve iş birlikleriyle değerlendirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İstasyonlarımızı misafirlerimiz için birer yaşam alanı olarak kurguluyoruz. Bu iş birliği sayesinde ziyaretçilerimiz maksimum yarım saatte araçlarını şarj edebilir, dolumu beklerken de özel dinlenme ve çalışma alanlarımızda vakit geçirebilir, gastro-noktalarımızda keyi i bir mola verebilir ve marketlerimizde tüm ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Sektöre örnek teşkil edecek bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

6 yeni enerji • EYLÜL - EKİM 2023 Haber Nordex Enerji’nin Yeni Genel Müdürü Ender Özatay Oldu Rüzgâr enerjisi sektöründe türbin üreticileri arasında Türkiye pazar liderliğini elinde bulunduran Nordex Enerji A.Ş, yeni genel müdürünü seçti. İş dünyasında farklı sektörlerde üst düzey yöneticilik pozisyonunda başarılı bir kariyere sahip olan Ender Özatay, Nordex Enerji A.Ş.‘nin Türkiye ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak yeni görevine başladı. Başarılarla dolu b r kar yer Profesyonel iş yaşamında büyük bölümü üst düzey yöneticilik pozisyonunda olmak üzere farklı sektörlerde başarılı çalışmalara imza atan Özatay, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden 1996 yılında mezun oldu. Özatay, iş hayatına aynı yıl Yapı Merkezi’nde satış mühendisi olarak adım attı. Yapı Merkezi’nde çalışırken bir yandan da Marmara Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamlayan Özatay, son olarak inşaat endüstrisinin en önemli oyuncularından, kalıp ve iskele sektörünün lider firması Avusturya’lı DOKA’da, Türkiye ve Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdürlüğünü yürüttü. Doka’da 10 yıla yakın bir süre boyunca ülkemizin ve yakın coğrafyanın en önemli altyapı ve üstyapı projelerine ekibiyle beraber imza attı. 40’ı aşkın ülkede önde gelen rüzgâr türb n tedar kç s Dünyanın değişik bölgelerinde 40‘tan fazla ülkede 32 GW üzerinde kurulu güçle dünyanın önde gelen rüzgar türbini tedarikçisi olan Nordex Group, Türkiye rüzgar enerjisi pazarında bugün itibariyle ulaştığı 3566.63 MW işletmede kurulu gücün yanı sıra inşa halinde olan 80 türbin ve 745 MW güçle beş farklı saha proje faliyetlerine devam ediyor. Almanya, İspanya, Brezilya, ABD, Hindistan ve Meksika’da üretim tesisleri bulunan Nordex Group, ürün portfoyünde onshore (karasal) türbin pazarına odaklanıp yatırımcılarına 4 ila 6.X MW aralığında türbinleri sunuyor. Nordex Group, Türkiye’de 3 GW’ın üzerinde kurulu güç ve 1000’den fazla türbiniyle faaliyet gösteriyor ve %29,86 pazar payına sahip. Şirket, Türkiye’de Pazar lideri konumunda. Mercedes-Benz Türk’ten Yeni Yenilenebilir Enerji Hamlesi Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 1.3 MWp kurulu güce sahip güneş enerjisi santralini devreye aldı. Santral ile yaklaşık olarak yıllık 900 ton karbon salımının engellenmesi hedeflenirken elde edilen enerji ile çevreye 22 bin 120 adet ağaç dikimine eş değer fayda sağlanacak. ‘Çevreye duyarlı üretim’anlayışıyla sektörde öne çıkan Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 1.3 MWp kurulu güce sahip güneş enerjisi santralini devreye aldı. Pazarlama merkezinde kurulu 3.5 MWp gücündeki güneş enerjisi santralini haziran ayında tam kapasite olarak devreye alan Mercedes-Benz Türk, sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmaların bir adımı olan Aksaray Kamyon Fabrikası Güneş Enerjisi Santrali Projesi ile yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarına devam ediyor. Fabr kanın elektr k ht yacının yüzde 8’ güneş enerj s santral nden Mercedes-Benz Türk’ün ‘Yeşil Hedefler’ programı kapsamında 2039’a kadar üretim sırasında sıfır CO2 salımı gerçekleştirmeyi hedeflediğini vurgulayan Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrika Direktörü Ulf Raese; “Daimler Truck AG'nin en önemli kamyon üretim üslerinden biri konumunda olan ve dünya standartlarında üretim yapan fabrikamız, üretim faaliyetlerinde ve yaptığı çalışmalarda doğanın korunmasını önceliklendiriyor. Aksaray’da açılacak güneş enerjisi santrali ile yıllık 1 milyon 900 bin kWh elektrik enerjisi üretmeyi hedefliyoruz. Fabrikamızın elektrik ihtiyacının yüzde 8’i bu santralden karşılanacak. Sürdürülebilir bir gelecek için Mercedes-Benz Türk olarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 22 b n 120 adet ağaç d k m ne eş değer fayda Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda güneş enerjisi santrali çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizen Ulf Raese sözlerini şöyle sürdürdü: “Fabrikada Güneş Enerjisi Santrali aracılığıyla elektrik üretimi yapılırken bir yandan da yaklaşık olarak yıllık 900 ton karbon salımı engellenecek. Elde edilen enerji ile 656 hanenin 1 yıllık elektrik tüketimine, çevreye ise 22 bin 120 adet ağaç dikimine eş değer fayda sağlayacağız. MercedesBenz Türk’ün tesislerinde güneş enerjisi kullanma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı bundan sonra da sürdürerek, yeşil enerjiye dönüşüm için üzerimize düşeni yapacağız.“

POWERING YOUR BUSINESS WWW.VOLVOPENTA.COM VOLVO GROUP OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ. Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cd. No:47, 34771 Ümraniye - İstanbul Tel: +90 216 655 75 00 • E-Posta: [email protected] VOLVO PENTA ENERJİ Depolama Sİstemlerİnde Çözüm OrtağInIz

8 yeni enerji • EYLÜL - EKİM 2023 Haber GökRail Sivas Demiryolu Vagon Fabrikası, CK Enerji Aracılığı ile I-REC Sertifikası Aldı Türkiye’nin en büyük özel demiryolu araç ve ekipman üreticisi Gök Yapı Grubu, GökRail Sivas Demiryolu Vagon Fabrikası’nın tükettiği elektriği yeşil enerji kaynaklarından karşılamak için CK Enerji Çamlıbel Elektrik aracılığı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) aldı. Fabrikanın 1 yılda tükettiği 5 milyon 160 bin kWh’lik elektriğin tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak. Sürdürülebilir bir gelecek için dünya genelinde yenilenebilir enerjinin kullanımı giderek artarken doğaya bıraktığı karbon ayak izini silmeyi hede eyen şirketler yeşil enerji kaynaklarına yöneliyor. Türkiye’nin en büyük özel demiryolu araç ve ekipman üreticisi Gök Yapı Grubu da Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren GökRail Sivas Demiryolu Vagon Fabrikası’nın tükettiği elektriği yeşil enerjiden karşılamak için CK Enerji Çamlıbel Elektrik aracılığı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) aldı. “5 M lyon 160 B n Kwh’l k Elektr k Yeş l Enerj Kaynaklarından Sağlanacak” I-REC’in tüketilen elektriğin temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını gösteren uluslararası geçerliliğe sahip bir belge olduğunu söyleyen CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül, “Türkiye’de enerji sektörünün öncü kuruluşu olarak, bu süreçte de müşterilerimizin yanında yer alıyor, çevresel sürdürülebilirlik politikalarına destek veriyoruz. Üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesini ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan bu sertifikayı müşterilerimiz için temin ederken yeşil enerjinin her geçen gün öne çıkmasını sağlıyoruz. Bu belge ile Gök Yapı Grup, Sivas’taki fabrikalarında enerji tüketimini çevre dostu ve sürdürülebilir bir şekilde sağlama yönünde çok değerli bir adım attı. Böylece fabrikanın 1 yılda tükettiği toplam 5 milyon 160 bin kWh’lik elektriğin tamamı yeşil enerji kaynaklarından karşılanacak”değerlendirmesinde bulundu. Gurumuzu Yen leneb l r Enerj Kaynakları le Taçlandırıyoruz” Gök Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Nurettin Yıldırım; “Temelleri 1980 yılında atılan Gök Grup’un, 40 yılı aşan yolculuğunda; ülkesinde yakaladığı başarıyı, dünyada yakalama hedefiyle sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en büyük ve başarılı gruplarından biri haline geldi. 2008 yılında GökRail markasını oluşturduk. Türkiye’nin ilk TSI sertifikalı yerli tampon ve cer paketi ürünlerini üretirken hem Türkiye hem de Avrupa’da satışlara başladık. Yine 2017 yılında Türkiye’nin TSI sertifikalı Milli Yük Vagonu projesini üstlenen markamız bu süreci de başarıyla tamamladı. Şu an itibariyle günlük 5 adet yük vagonu üretimi kapasitesine ulaşan GökRail; Fransa, İngiltere, Almanya, Avusturya, Hindistan, Polonya, Rusya gibi ülkelere çeşitli vagonlar üreterek ihracatını her geçen gün artırıp, ülke ekonomisine de katkıda bulunmaktadır. Şimdi ise ülke ekonomisine katkıda bulunmanın haklı gururunu; yenilenebilir enerji kaynakları ile taçlandırıyoruz” diye konuştu. Yen leneb l r Enerj Sert f kası Ned r? Son yıllarda giderek yaygınlaşan I-REC (Yenilebilir Enerjisi Sertifikası), RECs International tarafından geliştirilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası sertifikasyon sistemi. Uluslararası bağımsız bir kuruluş olan IREC Foundation tarafından verilen ve denetlenen bu sistemde, yenilenebilir enerji tesislerinde (güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal ve biokütle) üretilen her 1 MWh elektrik karşılığında bir sertifika oluşturuluyor. Yetkili enerji şirketleri de bu sertifikayı talep eden müşterilerinin elektrik enerjilerini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamasına destek veriyor. Sert f kaya Sah p Olan Ş rketler Çeş tl Avantajlar Elde Ed yor Üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesi ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan bu sistem sayesinde tüketiciler bilinçli ve güvenilir bir seçim yapabiliyor. Aynı zamanda yeşil enerji kullanımının karbon salınımının azaltılmasına yönelik olumlu bir adım olması nedeniyle tüketici davranışını yeşil enerji kullanan tesisler için pozitif yönde etkileyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki firmalar, satın aldıkları ürünleri üreten tesislerin yenilenebilir enerji sertifikası almasını şart koşarken buna karşılık çeşitli avantajlar da sağlıyor.

9 yeni enerji • EYLÜL - EKİM 2023 DBE Holding ve Siemens Orta Doğu'daki Sürdürülebilirlik Projeleri için Mutabakat İmzaladı Valmet, Avrupa Yatırım Bankası ile 175 Milyon Euro'luk Bir Kredi Sözleşmesi İmzaladı Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren ve yenilenebilir enerji üretim ve yönetim teknolojileri konusunda uzmanlaşmış iştirakleri bulunan DBE Holding, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde Siemens ile bir mutabakat zaptı imzaladı. İmzalanan mutabakat zaptı ile DBE Global (DBEG) ve Siemens, Orta Doğu'daki potansiyel sürdürülebilirlik projeleri için mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) işleriyle ilgili ortak iş birliği alanlarını araştıracak. DBE Holding'in iştiraki DBE Global (DBEG), Siemens ile Dubai'de bir mutabakat zaptı imzaladı. DBE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taha Pınar; anlaşmanın, Siemens'in Orta Doğu bölgesindeki ticari faaliyetlerine yönelik alabileceği potansiyel solar PV kapsamındaki projelere ilişkin mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) işlerinin DBEG tarafından alt yüklenicisi olarak yürütülmesi konusunda iş birliğini kapsadığını söyledi. Pınar; iki şirketin DBEG'in Orta Doğu'daki mevcut projelerini tamamlayabilecek enerji verimliliği ve enerji performans projelerinin geliştirilmesi konusunda iş birliği yapmayı planladıklarını da belirtti. Güneş enerj s ve e-mob l te sektörler nde öncek anlaşmalar DBE Holding iştiraki DBE Energy'nin daha önce Siemens Türkiye ile güneş enerjisi sektöründe ve GIOEV elektrikli araç şarj Valmet, Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ile 175 milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzaladı. Kredi, fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kullanan teknolojilerin finansmanına yardımcı olmak amacıyla Valmet'in araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerini destekleyecek. Kredi sözleşmesi şirketin 2023-2026 yıllarındaki Ar-Ge faaliyetlerini kapsayacak. Finansman, kaynak ve enerji verimliliğinin yanı sıra Valmet teknolojisinin performansını artırmayı, geri dönüştürülebilir hammaddelerin kullanımını teşvik etmeyi ve Valmet operasyonlarının sürdürülebilirliğini iyileştirmeyi amaçlıyor. Finansman, AYB'nin, AB'nin fosil yakıt ithalatına bağımlılığını ortadan kaldırmaya yönelik planı ünitelerinde iş birliği yaptığını hatırlatan Mehmet Taha Pınar; “Siemens ile iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Daha önce yaptığımız anlaşma ile DBE Energy, Siemens invertörlerinin arıza tespiti, arızaya müdahale, bakım, devreye alma ve sağlık kontrolleri için Türkiye'de hizmet vermeye başlamıştı. Bu anlaşma ile DBE Energy olarak Türkiye genelinde Siemens müşterilerine ait invertörlerin servis süreçlerine yaygın şube ağımızla destek veriyoruz. Bu sayede güneş enerjisi santrallerindeki (GES) üretim kayıplarının önüne geçerek tesislerin hazır olma sürelerinin en üst düzeye çıkarılmasına katkı sağlıyoruz. Ayrıca, iştirakimiz FOUR ile Siemens arasında yapılan iş birliği kapsamında Siemens'ten 300 kW çıkış kapasitesine sahip GIOEV’in sahip olan REPowerEU'ya özel destek paketinin bir parçası olarak yer alıyor. Valmet'in 2022 yılında Ar-Ge harcaması 95 olduğu bu DC elektrikli şarj üniteleri ile 500 kilometre menzile sahip bir elektrikli aracı sadece 25 dakikada tamamen şarj edebilirsiniz.” dedi. “Geleceğe hazırlıklı olmak ç n çalışıyoruz” Mehmet Taha Pınar, yenilikçi enerji üretim ve yönetim teknolojileri geliştirerek ve tüm kullanıcılara yüksek katma değerli modeller sunarak yeni nesil yenilenebilir enerji alanlarında öncülük eden en büyük küresel enerji şirketlerinden biri olma vizyonuyla hareket ettiklerini ifade etti. Pınar,“DBE Holding, Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Afrika'da 'geleceğe hazırlıklı olmak' hedefiyle, alanında öncü projelerle faaliyetlerini sürdürüyor.” dedi. milyon Euro olarak gerçekleşti. Valmet'in dünya çapında 28 araştırma ve geliştirme merkezi ve yaklaşık 1.300 koruma altındaki icadı bulunuyor. Valmet Ar-Ge'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Janne Pynnönen; "Valmet'in araştırma ve geliştirme çalışmalarının amacı, müşteri ihtiyaçlarını karşılayan ve ham madde, su ve enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi gibi en önemli küresel mega trendlerden bazılarına yanıt verilmesine yardımcı olan yeni teknolojiler, ürünler ve hizmetler yaratmaktır. Valmet'in müşteri endüstrilerindeki yeşil geçişi desteklemeye hazırlığını arttırdığı için bu kredi anlaşmasından memnunuz." dedi.

10 yeni enerji • EYLÜL - EKİM 2023 Haber Denizaltı Enerji Şebekesi Sistemleri Açık Deniz Enerji Altyapısında Devrim Yaratıyor Enerjisa Enerji, Eşarj’ın Tamamını Satın Aldı Açık denizde yenilenebilir enerji üretimine yönelik faydalı hükümet girişimlerinin yanı sıra karbon emisyonlarının azaltılması ile şebeke güvenilirliğinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik aciliyetin, deniz altı enerji şebekesi sistemlerine olan talebi artırması bekleniyor. Açık denizlerdeki yeni rüzgâr türbini teknolojisine kolay erişimin, 2022-2027 döneminde deniz altı elektrik şebekesi sistemi pazarı için kazançlı fırsatlar sunması bekleniyor. Denizaltındaki küresel enerji şebekesi sistemi pazarının gelir açısından 2022'de 9,1 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor ve 2022'den 2027'ye kadar %10,2'lik bir Bileşik Büyüme Oranıyla 2027'ye kadar 14,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Temel Pazar Trendler Yen leneb l r Enerj n n Entegrasyonu: Denizaltı enerji şebekesi sistemleri, açık Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyarak, insan ve teknoloji odağıyla daha akıllı ve yeşil bir dünyaya katkı sunmak için projeler üreten Enerjisa Enerji, Türkiye’nin ilk ve en fazla hızlı şarj istasyonuna sahip elektrikli araç şarj istasyonu operatörü Eşarj’ın tamamını satın alarak bünyesine kattı. Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük eden lider dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji’nin iştiraki olan ve Türkiye’de ilk ve en fazla hızlı şarj istasyonuna sahip olma özelliği ile liderliği elinde bulunduran Eşarj, tüm hisseleriyle Enerjisa Enerji bünyesine katılarak ilklerin şirketi olmaya devam edecek. Türkiye’de elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması ile hızlı şarj istasyonu kurma konusunda ilk günden bu yana sektördeki liderliğini koruyan Eşarj, kurduğu 360kW gücündeki ilk istasyon ile birlikte 60'ın üzerinde şehirde; 400’den fazlası yüksek hızlı (DC) olmak üzere 600’ün üzerinde şarj istasyonları en iyi deneyimi sunmaya devam ediyor. Son 2 yılda 250 M lyon TL yatırım Türkiye’nin ilk ve en fazla hızlı şarj istasyonuna sahip elektrikli araç şarj istasyonu ağı olan Eşarj' ın çoğunluk hisselerini 2018 yılında satın alarak şirketin yönetimine geçen Enerjisa Enerji, 2021 yılında deniz rüzgârı ve denizdeki güneş enerjisi çiftlikleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını giderek daha fazla entegre ediyor. Bu kaynaklar, enerji depolama çözümleriyle birleştiğinde açık deniz kurulumları için güvenilir ve sürdürülebilir bir güç kaynağı sağlıyor. Enerj Depolamadak Gel şmeler: Verimli enerji depolama teknolojileri, deniz altı enerji şebekesi sistemlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Lityum iyon piller ve diğer yenilikçi depolama çözümleri, aralıklı enerji üretim dönemlerinde Eşarj’daki çoğunluk hisse payını yüzde 80'den 94'e yükseltmişti. Eşarj’a yatırım planı kapsamında son 2 yılda 250 Milyon TL’lik yatırım yapan ve sektöründe bu konuda da öncü olan Enerjisa Enerji, Eşarj ile 2023 yılı sonuna kadar 81 ilde en az 1 yüksek hızlı (DC) olmak üzere toplam 1000 istasyon kurma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. “Herkes ç n daha y b r gelecek sağlayacak adımların öncüsüyüz.” Eşarj’ın tamamını sektörün lideri Enerjisa Enerji bünyesine kattıkları için gurur istikrarlı bir güç kaynağı sağlar ve şebeke istikrarına katkıda bulunur. D j talleşt rme ve Otomasyon: Denizaltı enerji şebekesi sistemleri, gelişmiş dijitalleştirme ve otomasyon teknolojilerini benimsiyor. Gerçek zamanlı izleme, kestirimci bakım ve uzaktan kontrol sistemleri operasyonel verimliliği artırıyor ve arıza süresini azaltıyor. Gel şm ş Den zaltı Kabloları: Yüksek performanslı deniz altı kabloları, gücün uzun mesafelere iletilmesi için gereklidir. Teknolojik ilerlemeler, daha dayanıklı, daha yüksek güç taşıma kapasiteli ve daha az iletim kayıplarına sahip kabloların geliştirilmesine yol açmıştır. Den zaltı Enerj Dağıtım Merkezler : Bu merkezler, çeşitli açık deniz kurulumlarında güç toplama ve dağıtım için merkezi noktalar görevi görür. Maliyet tasarrufunu sağlar, bakım verimliliğini ve gelişmiş şebeke esnekliğini kolaylaştırır. duyduklarını dile getiren Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar,“Türkiye’nin ilk ve en fazla hızlı elektrikli araç şarj istasyon ağı ve elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarıyla müşterilerine en iyi ve en hızlı deneyimi yaşatmaya devam ediyoruz. Türkiye Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ekosisteminin yanı sıra herkes için daha iyi bir gelecek sağlayacak adımların öncüsü olmak ve bu ekosistem içerisinde oyun kurucu şirketler arasında yer alma hedefiyle çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımızı inovasyon ve dijitalleşme üzerine yapıyoruz. Bu noktada ekosistemimizi yaptığımız yatırımlarla güçlendiriyor; bu yatırımlar ile Türkiye’de elektrikli araç ekosistemi içerisinde iddiamızı ortaya koymuş oluyoruz. Bu satın almayı da bunun bir kanıtı olarak görebiliriz” dedi. Eşarj, lklere mza atmıştı Elektrikli araçların karbon emisyonlarını azaltmada tam potansiyellerine ulaşmaları için çalışan Türkiye’nin ilk şarj operatörü olan Eşarj, yenilebilir enerji sertifikası alan ilk şarj operatörü (IREC, YEK-G), ilk DC şarj istasyonu ve elektrikli araç markaları ile anlaşmalı ilk şarj operatörü ve son olarak unvanlarının yanına Türkiye’de 360kW gücündeki ilk ve en hızlı şarj istasyonunu da ekleyerek bir ilke daha imza atmıştı.

11 yeni enerji • EYLÜL - EKİM 2023 Eksim Holding İki Şirketiyle İSO 500 Listesinde Yer Aldı Türkiye’nin önde gelen şirket toplulukları arasında yer alan Eksim Holding, enerjiden gıdaya, elektrik dağıtımından girişim sermayesi fonuna yer aldığı bütün sektörlere katma değer sağlamayı sürdürüyor. Yatırım ve projelerinde sürdürülebilir proaktif bir yaklaşımla hareket eden grubun iki şirketi, bu yıl açıklanan İSO 500 sıralamasında yer aldı. Eksim Holding şirketlerinden Eksun Gıda İSO 500’de 255’inci sıraya yükselirken Eksim Enerji ise 269. sırada listeye dahil olarak, enerji ekosisteminin güçlü markaları arasındaki konumunu ortaya koydu. S nang l’e 60. yaş hed yes Ülkemizin ilk paketli ununu pazara sunan Sinangil’i de bünyesinde barındıran Eksun Gıda, Konya ve Tekirdağ’da yer alan fabrikalarından Türkiye ve Dünya için üretim gerçekleştiriyor. 2021 yılında İSO 500 listesinde 324’üncü sırada yer alan Eksun Gıda, 2022 yılında ise 255’inci sıraya yükseldi. Eksun Gıda bu sonuçla birlikte tüm rakiplerini de geride bırakmış oldu. Gerçekleştirdiği yatırımlara paralel olarak 2023 yılının ilk çeyreğinde halka arzını da gerçekleştiren şirket, un pazarında Türkiye’nin lideri olarak rakiplerini geride bıraktı. Lider un üreticisi, Konya ve Tekirdağ’daki tesislerinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere yenilenebilir enerji santrali kurulum çalışmalarını da sürdürüyor. Eks m Enerj İSO 500’e merhaba ded Yüzde yüz yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Türkiye’nin önde gelen enerji şirketleri arasında yerini alan Eksim Enerji, başta rüzgâr enerjisi olmak üzere enerji sektörünün yenilenebilir ve inovatif tüm alanlarında yatırımlar yaparak altyapısını güçlendiriyor. İSO 500 listesine ilk defa 269’uncu sıradan giren şirket, toplam 626 MW kurulu gücüyle Türkiye’nin enerjisine yön veriyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyar kWh elektrik enerjisi üreterek 1,3 milyon ton karbon salınımının önüne geçen Eksim Enerji, 2025 yılı sonuna kadar, ön lisansları alınmış projelerinin ve inşa halindeki tesislerinin devreye girmesiyle birlikte yıllık 4 milyon ton karbon salınımının önüne geçmeyi hede iyor. Emerson Ovation Green ile Yenilenebilir Enerji Operasyonları Optimize Ediliyor Amaca yönelik olarak tasarlanmış yenilenebilir enerji yazılımı ve otomasyon çözümlerinden oluşan yenilikçi, güvenilir ve sağlam bir portföy olan Ovation™ Green ile yenilenebilir enerji varlık operasyonları ideal düzeyde optimize ediliyor. Ovation Green portföyü, enerji üreticilerinin sürdürülebilir enerji ekonomisini daha güvenli bir şekilde yönlendirmesine yardımcı olmak, basitleştirilmiş yenilenebilir enerji otomasyonu sağlamak üzere Ovation otomasyon platformundan ve Emerson’un yeşil enerji uzmanlığından yararlanıyor. Ovat on™ Green le Üret m Artıyor ve Düşük Mal yetl Tem z Enerj Sağlamak Mümkün Oluyor Emerson’un güç tabanlı kontrol mimarisinin yeni uzantısı, güç üreticilerinin sürdürülebilir operasyonlar oluşturmasına ve ölçeklendirmesine yardımcı olmak için basitleştirilmiş yenilenebilir enerji otomasyonu sağlayarak yeşil enerji pazarına odaklanıyor. Ovation Green platformundan gerçek zamanlı ve geçmiş operasyon bilgilerine sınırsız erişim, sahiplere ve operatörlere, kuruluş genelinde yenilenebilir varlıklar üzerinde daha fazla görünürlük ve kontrol olanağı sağlar. Veriye dayalı çözümler; operasyon ve bakım maliyetlerini azaltırken, kullanılabilirliği ve güvenilirliği artırmak için daha hızlı, daha bilinçli kararları eyleme dönüştürülebilecek vizyon sağlar. Yazılım; hızla değişen teknoloji ve pazarlara göre gelişecek, disiplinli ve dengeli bir şekilde büyümeye olanak sağlayacak şekilde sürekli olarak geliştirilmektedir. Ovation Green’in uyarlanabilir teknolojisi, tek bir varlıktan yenilenebilir bir filoya kolayca ölçeklenebilir ve temiz enerjinin daha akıllı bir şebekeye güvenli ve kusursuz bir şekilde entegre edilmesini sağlar. Ovation Green yazılımı ve çözümleri, müşterilerin üretimi artırmasına ve düşük maliyetli temiz enerji sunmasına olanak tanıyor Yen leneb l r Varlık Yönet m ve SCADA Yazılımı Emerson'un Ovation Green yenilenebilir varlık yönetimi ve SCADA yazılımı, sürdürülebilir enerji üretimi ve depolama varlıkları portföyünde net operasyonel görünürlük sağlar. Emerson'un ölçeklenebilir yazılımı, ekipman üreticisinden veya değişen sistem türlerinden ve modellerinden bağımsız olarak tek veya birden fazla varlığın verimli yönetimini sağlayarak karmaşıklık problemlerini azaltır. Kapsamlı bir biçimde; merkezi, filtrelenmemiş veriye herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerden güvenli, standartlaştırılmış erişimle, ekipman sağlığı ve optimizasyon fırsatları hakkında daha fazla bilgi sağlar. Operasyon bilgilerine tam erişim, mal sahiplerinin veya operatörlerin bakım ihtiyaçlarını öngörmelerine olanak tanıyarak, maliyetli sorunlardan kaçınmak için hızlı ve güvenli karar alma olanağı sunar. Böylelikle gelir artar, maliyetler azalırken yıllık üretim hacmi de maksimuma çıkar.

12 yeni enerji • EYLÜL - EKİM 2023 Haber Galata Wind, “Yenilenebilir Enerji Üretimi” Başlığında Türkiye Birincisi Oldu Kordsa Emisyon Azaltma Taahhüdünün Onayını Aldı Galata Wind, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY - ESG) Risk Derecelendirmesi alanında uzman kuruluş Sustainalytics’in gerçekleştirdiği değerlendirme sonucunda, geçtiğimiz yıl 19,9 olan risk skorunu 14,9 olarak iyileştirdi. Bu sonuçla ‘Düşük Risk’ kategorisinde derecelendirilen Galata Wind “Yenilenebilir Enerji Üretimi” başlığı altında Türkiye’de 1. olurken küresel 90 şirket arasında da 13. sırada yer aldı. ÇSY (ESG) derecelendirme alanında dünyanın lider bağımsız denetçi kuruluşu olan Sustainalytics’in derecelendirmesi bir şirketin bulunduğu sektöre özgü önemli ÇSY (ESG) risklerine ne kadar maruz kaldığı ve şirketin bu riskleri ne kadar iyi yönettiğini ölçen ‘ÇSY (ESG) Risk Derecelendirmeleri’araştırmasına dayanıyor. ÇSY (ESG) Risk Derecelendirmeleri bu riski; ihmal edilebilir, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olacak şekilde beş seviyede kategorize ediyor. Temmuz 2023’te açıklanan derecelendirme sonuçları Galata Wind’in ÇSY (ESG) Kordsa emisyon azaltma taahhüdünün onayını “Bilim Temelli Hedefler Girişimi” (SBTi) tarafından aldı. Kordsa bu kapsamda üretim kaynaklı emisyonlarını azaltırken, yenilenebilir enerji kullanım oranını artıracak ve bu sayede 2030 yılına kadar emisyonlarını yüzde 46,2 oranında azaltacak. Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, sürdürülebilirlik alanındaki örnek uygulamalarını devam ettirirken, verdiği taahhütlerle de faaliyet gösterdiği sektörlere öncülük etmeyi sürdürüyor. Lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri alanlarında, sürdürülebilirliği küresel büyüme stratejisinin merkezine koyan Kordsa, net sıfır yolculuğundaki kararlı duruşunu açıkladığı ara hedeflerle de ortaya koydu. Bilimin ve teknolojinin izinde oluşturduğu sürdürülebilirlik yol haritası ve bu kapsamda taahhüt ettiği 2030 hedefleri ile Kordsa, Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nden (The Science Based Targets initiative - SBTi) onay aldı. CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) ve World Wide Fund for Nature (WWF) iş birliğiyle kurulan SBTi, sürdürülebilirlik hedefleri konusunda dünyanın en saygın küresel standartlarının başında gösteriliyor. performansı/yönetimi ile ilgili en iyi uygulamalarla uyumlu, ÇSY (ESG) konuları için yönetim kurulu düzeyinde bir gözetime sahip olduğunu ortaya koyuyor. Sonuç, geçtiğimiz yıl aynı kriterlerle yapılan ve 19,9 olan notun bu yıl 14,9 olarak iyileştiğini gösteriyor. Raporda ayrıca Galata Wind’in rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerinin verimliliği ve performansının, deneyimli idari kadrosuna ve kalifiye teknik personeline bağlı olduğu da vurgulandı. Portföyünü sadece yenilenebilir enerji faaliyetleri ile genişleteceğini taahhüt Tedar k Z nc r Ekos stem n de Dönüştürecek SBTi tarafından onaylanan hedefleri doğrultusunda, 2019’u baz yılı olarak kabul eden Kordsa, 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını yüzde 46,2 oranında azaltacak. Tedarik zinciri ekosistemini harekete geçirmek için adım atan şirket bu kapsamda 2027 yılına kadar kritik hammadde tedarikçilerinin düşük karbon ekonomisine geçişi için çalışmalara başladı. eden Galata Wind temiz bir gelecek için sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyor, Türkiye’nin dört bir yanındaki Gold Standard ve VCS sertifikalı rüzgâr ve güneş enerjisi santralleriyle %100 yenilenebilir enerji üreterek yılda yaklaşık 400.000 ton karbon salımı azaltımı sağlıyor. Galata Wind daha önce 2025 büyüme stratejisi kapsamında 2023-2024 yıllarında yatırımlarının ivme kazanacağını açıklamıştı. Bu kapsamda şirket yurt içi ve yurt dışında satın alım fırsatlarını yakından takip etmeye devam ederken Avrupa’da ülke politikasına göre uzun vadeli elektrik satış kontratları (PPA) olan inşaata hazır projeler veya sıfırdan geliştirilecek olan rüzgâr ve güneş projeleri ile ilgileniyor. Ayrıca, altyapıları hazır mevcut santrallerinde planlanan kapasite artışları kapsamında Mersin RES’deki 39 MW’lık ek kapasite inşaatına 2023 yıl sonunda başlanılması hede enirken, Taşpınar RES’deki 13 MW’lık kapasite artırımının ise 2023 yılı sonunda devreye alınması planlanıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım, Kordsa’nın 50 yıllık başarı hikayesinde sözden aksiyona geçişin çok önemli bir rolü olduğunun altını çizerken, “Paydaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek, Kordsa’nın iş kültürünün vazgeçilmez bir parçası. Bu kültür üzerine inşa ettiğimiz değerler sayesinde, Sabancı Topluluğu’nun tüm şirketleri gibi, bizler de sürdürülebilirliği dünyamızın ve insanlığın geleceği için bir fırsat olarak görüyoruz. ‘Hayatı Güçlendirme’ misyonumuzun bir gereği olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde bu yaklaşımımızı ortaya koymaya, etki gücümüzü tüm ekosisteme yaymaya gayret ediyoruz. İleri malzeme şirketi olarak, ortaya koyacağımız öncü tutumun çok sayıda iş kolunun yeşil dönüşümüne katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz. SBTi’nın, Kordsa’nın hedeflerine onay vermesi, bizim bu yaklaşımımızın küresel platformlarda ne kadar güçlü bir şekilde karşılık bulduğunun da en büyük göstergesi. Bu yaklaşımla, müşterilerimize katma değerli ve sürdürülebilir çözümler geliştirirken, sorumlu yönetişim anlayışımızla dünyamızı daha yaşanabilir bir yer haline getirmeye devam edeceğiz” dedi.

13 yeni enerji • EYLÜL - EKİM 2023 Rüzgâr Türbini Kule Üreticisi Gesbey’den Yeni Fabrika Yatırımı Biyokütle Enerji Santrallerine Özel Tasarlanan Yeni Yüksek Basınçlı Pompa Beyçelik Holding ve GRI Renewable Industries ortaklığı ile rüzgâr türbini kule üretimi alanında faaliyet gösteren Gesbey Bandırma Organize Sanayi Bölgesi’nde ikinci fabrikasını açtı. Beyçelik Holding ve GRI Renewable Industries (GRI) ortaklığı ile 2011 yılından bu yana Bandırma Organize Sanayi Bölgesinde rüzgâr türbini kule üretimi gerçekleştiren Gesbey 26 Eylül Salı günü aynı bölgede ikinci fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Toplam 30 Milyon Avro yatırımla yapılan yeni fabrikanın açılış törenine Beyçelik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faik Çelik, Beyçelik Holding CEO’su Baran Çelik, GRI Renewable Industries Yönetim Kurulu Başkanı Jon Riberas Mera, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt ve Gesbey şirket çalışanları katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan Fabrika Müdürü Hakan Gönenç“Bugün ikinci fabrikamızın açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Toplam 108 bin metrekarelik alana kurulu yeni fabrikamızda yılda çapı 6.4 metre ve 120 ton ağırlığında 110 adet rüzgâr türbini kulesi üreteceğiz. Globaldeki değişimler, sektörel trendler, müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda müşterilerimiz için sadece bir rüzgâr kulesi tedarikçisi değil daha fazlası olmak için geleceğimize yatırıma devam edeceğiz. İlerleyen yıllarda farklı KSB Grup; büyük kömür ve gaz ile çalışan enerji santrallerinden, biyokütle ve atık yakan daha küçük enerji santrallerine geçişe yanıt olarak, 30 yıldır kullanılan ve test edilen HGM yüksek basınç pompalarının yeni bir versiyonunu geliştirdi. HGM-S adı verilen yeni modelin tasarımcıları, bu ürünün oldukça güvenilir, servis dostu ve ekonomik olmasına odaklandılar. Örnekler, herhangi harici bir besleme sistemi gerektirmeden akışkan ile yağlamalı yataklar kullanıldı. Yatakların küçük aralıkları, titreşim seviyelerini düşürür. Bu kayda değer bir şekilde aşınmayı azaltır. Emme kademesindeki çark ve eksenel giriş kombinasyonu, çok kule komponentlerini de bünyemizde üretmek için hazırlıklarımızı bir yandan yürütüyoruz” dedi. Üret m kapas tem z yüzde 30 artacak Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılını kutladığımız 2023 yılında ikinci fabrikalarının açılışını yapıyor olmanın çok gurur verdiğini belirten Beyçelik Holding CEO’su Baran Çelik konuşmasında şunları söyledi: “Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerjinin önemini bilen bir grup olarak bu doğrultuda yatırımlarımıza hiç ara vermedik. Bugün bu yatırımlarımız sonucunda ikinci fabrikamızın açılışını yapıyoruz. Yeni fabrikamız ile birlikte halihazırda yılda 320 eş değer kule üretimi düşük NPSH (ENPY -Emmede Net Pozitif Yük) ve iyi emme karakteristikleri gösterir. Bu yeni pompa seti eksenel emişli olması sayesinde oldukça kompakt olup, yerden tasarruf sağlar. Mil, dışarıdan erişilmesi kolay bir mekanik salmastra ile sızdırmaz bir şekilde yalıtıldı. Pompadaki akıllı dizayn ve salmastra tasarımı dikkate alındığında soğutma ve yağlama devreleri için harici borulamaya gerek yok. Yedek parça stoğu ve servis bu şekilde basitleştirildi. kapasitemiz yüzde 30 artış sağlayacak ve 120 kişiye yeni istihdam olanağı yaratıyor olacağız”. GRI Renewable Industries Yönetim Kurulu Başkanı Jon Riberas Mera ise gerçekleştirdiği konuşmada;“Türkiye yatırım yapmak için dost bir ülke. Türkiye’de ve bulunduğumuz bölgede de her zaman bu desteği hissettik. Çelik Ailesi ile yıllardır birlikte çalışıyoruz. Bizim için her zaman güvenilir bir iş ortağı oldular ve daha yıllarca ortaklığımızın devam edeceğine inanıyorum. Çelik ailesine, yerel otoriteye, müşterilerimize, tedarikçilerimize, Gesbey Bandırma ekibine, bugün bu özel kutlama gününde burada olmamızı sağlayan herkese destek ve yardımları için teşekkür ediyorum” dedi. Yeni pompaların en büyük akış kapasitesi saatte 390 metreküptür. Maksimum basma yükseklikleri ise 1000 metredir. Elektrik sürücüsü güç değerleri 10 kW ile 1300 kW aralığındadır. Gövde malzemeleri çelik ya da paslanmaz çeliktir. Tüm çarklar yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edildi. 5 yıl garantisi vardır.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==